Engagemang nödvändigt för miljöarbete

För att kunna genomföra ett miljöarbete på ett företag krävs ett engagemang bland personalen. Men att nå detta kan vara svårt. Jan-Erik Fogström på Håll Sverige Rent arbetar med miljöutbildning och brukar använda sig av konkreta övningar och argument för att nå engagemang.

Engagemang nödvändigt för miljöarbete

Jan-Erik Fogström på Håll Sverige Rent arbetar med miljöundervisning på skolor, företag och inom den offentliga sektorn. Han menar att allas delaktighet är något av det viktigaste för att ett företag ska lyckas med sitt miljöarbete, till exempel att genomföra en certifiering enligt ISO 14001.

– Det är viktigt med denna normbildning och att alla förstår varför man utför arbetet, menar han.

Värdering blir norm

Bakom en norm ligger en värdering, till exempel att ”miljöarbetet är viktigt för oss som organisation eller företag”. När tillräckligt många är engagerade blir värderingen en norm.

– Om 80 procent av personalen på ett företag ställer upp märks det i attityd och handling. Men om värderingen inte blivit till norm svajar hela processen och det finns risk att man ger upp vid minsta motgång, menar Jan-Erik Fogström.

När företag eller organisationer genomför en förändring, vilken som helst, brukar de anställda dela in sig i tre grupper. 20 procent är positiva, 60 procent neutrala och 20 procent negativa. Många miljöchefer gör då fel och inriktar sin energi på att vinna över den negativa gruppen. Jan-Erik Fogström menar att man ska lämna de negativa till en början och i stället arbeta med att övertyga de 60 procent neutrala med sakliga argument. Om man får dem med sig har man blivit så många att värderingen blivit norm, och då är det möjligt att de negativa också kommer med till slut.

Sanera filtret

Under sitt arbete med miljöundervisning har Jan-Erik Fogström upptäckt att miljöfrågorna är laddade för många och inbegriper frågor om livsstil och skuldkänsla. Dessutom bär många på fördomar om miljöarbete.

– Allt detta bildar klet i det filter vi människor har för att sålla ut fakta. Det gör att man inte tar till sig kunskap om miljöarbetet och inte kommer att ändra sitt beteende. Därför måste filtret saneras först, menar Jan-Erik Fogström.

För att rensa ut fördomarna brukar Jan-Erik Fogström sätta upp en rad påståenden, bland annat några vanliga fördomar, och låta deltagarna i seminariet gissa om de är sanna eller falska. Det kan handla om ett påstående som ”Det är ingen idé med sopsortering. De bara blandar ihop allt ändå”. Därefter diskuterar man hur det verkligen förhåller sig. Först sedan dessa fördomar är analyserade kan man gå vidare med att införa en miljöledningsprocess och räkna med att få de anställda med sig.

Jan-Erik Fogström brukar använda sig av värderingsövningar för att deltagarna ska upptäcka vad de själva har för värderingar. Han börjar med ett påstående, till exempel ”Miljöledningssystem är bara papperstigrar”. Deltagarna får sedan gå fram och ställa sig på en linje, ordnade från ”ja” till ”nej”. Därefter får de argumentera för sitt ställningstagande och vad de baserar detta på.

– Att människor måste förklara vad de anser kan avslöja för dem själva att de egentligen har ganska luddiga värderingar, säger Jan-Erik Fogström.

Samhörighet behövs

Ofta finns det på företag cementerade roller, där vissa pratar med vissa, och andra inte pratar alls. Dessa värderingsövningar får också människor att börja diskutera med varandra och även med sådana de kanske aldrig annars pratar med, eftersom de nu gjort samma ställningstagande. Det skapar delaktighet och samhörighet, som båda är viktiga för att miljöarbetet ska fungera.

Det kan också finnas hinder på det organisatoriska planet, och inte bara på det personliga, som måste lösas. Arbetet med att införa ett ledningssystem rör sig på tre nivåer. Först kommer en strategisk nivå, där man konstaterar varför systemet ska förändras och noga analyserar och diskuterar drivkrafter. På den taktiska nivån bestäms vilka förändringar som ska genomföras baserade på en värdering av verksamhetens totala miljöpåverkan. På den operativa nivån utförs och drivs förändringsarbetet. Men ofta fungerar inte informationen mellan dessa olika led.

– Man glömmer ofta att informera dem som ska genomföra förändringen om varför arbetet utförs och på vilka grunder man valt sina miljömål, berättar Jan-Erik Fogström. Man bör lyfta upp diskussionen till den strategiska nivån för alla grupper. Om alla förstår varför man inför ett nytt system kommer de att engagera sig.

Fakta

Tips för ökat engagemang

• Satsa på normbildning

• Strunta i de negativa och inrikta dig på de neutrala

• Börja med att rensa ut fördomar

• Se till att informera alla om syfte och hur målen har valts

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.