Småföretag tjänar pengar på miljöutbildning

En grupp småföretagare i Forshaga gick med i en enkel miljöutbildning ledd av miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen.
Resultatet blev både betydelsefulla företagsekonomiska vinster och konkreta förbättringar av miljön.

Småföretag tjänar pengar på miljöutbildning

Möjligheterna till ett systematiskt miljöarbete för riktigt små företag som bara består av en eller möjligen ett par personer är få. De olika diplomeringsmodellerna som finns riktar sig, precis som gruppcertifieringsvarianterna, oftast till lite större företag.

– Jag upplever det som att det inte finns något bra alternativ för riktigt små företag som vill satsa på systematiskt miljöarbete, säger Mia Widlund, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Forshaga som tillsammans med kollegan Åke Sjöberg hållit i kursen.

I Forshaga kommun i Värmland startade därför miljö- och hälsoskyddskontoret i samarbete med Företagarcentrum på orten en miljöutbildning.

Diplomering

Som grund för utbildningen användes NUTEKs Miljöledningspraktika som har sin grund i miljöledning. Elva företag nappade på erbjudandet att vara med. De flesta var enmans eller fåmansföretag, men det var också med ett par företag med fler än tio anställda.

– Kursen bestod framförallt av eget arbete, ungefär 40 timmar skulle jag tro, berättar Mia Widlund. Det arbetet initierades av sju föreläsningar som tog upp till exempel lagstiftning eller hållbar utveckling. Dessutom var vi på studiebesök för att få se lyckade konkreta exempel på hur man kan arbeta.

Företagen hade under hela arbetet stöd av miljökontoret som dels fanns med ute på företagen, dels fanns tillgängliga för information via telefon.

Ekonomiska vinster

Eftersom alla företag skulle arbeta med ett konkret projekt för att förbättra miljöarbetet kunde alla också se tydliga resultat såväl miljömässigt som ekonomiskt. Kursens koppling direkt till det egna lilla företag var mycket uppskattat.

– Ett företag valde till exempel att satsa på biobränsle och gick därför över från oljeeldning till pelletseldning och tjänade på så sätt 50 000 kronor per år. Ett annat exempel är en bensinmack kunde med ett bättre planerande av sina transporter halvera sina kostnader, berättar Mia Widlund.

Andra resultat blev till exempel bättre miljökrav på leverantörer, ventilationsöversyn eller värmeväxlare, bränsleproduktion av spillprodukter, inköp av miljöanpassade fordon och mindre användning av miljöfarliga färger och kemikalier.

Underlättar tillsyn

Miljö- och hälsoskyddskontorets arbete som tillsynsmyndighet har också på flera sätt blivit enklare.

– För oss är det ju bättre med företag som själva arbetar systematiskt med ett miljöarbete för att ständigt bli bättre. Dessutom tror jag att vi genom kontakten med företagen har lagt grunden till en bättre diskussion när vi gör vår tillsyn. Det blir helt enkelt enklare att arbeta med tillsynen när vi har bättre förståelse för varandras situationer, förklarar Mia Widlund.

För att man ska få behålla Forshaga kommuns miljödiplom krävs att företagen kan visa upp att man har ett kontinuerligt miljöarbete och att man för varje år har genomfört en ny konkret åtgärd som förbättrat miljön.

Fakta

Fakta Miljökursens målsättningar

* Varje företag ska ha genomfört en miljöutredning av sitt företag.

* Företagen ska också ha antagit en miljöpolicy.

* De ska även ha antagit miljömål och ett förbättringsprogram.

* Genomfört minst en av åtgärderna i sitt förbättringsprogram.

* Producerat informationsmaterial där deras miljöanpassade produkter eller tjänster presenteras.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.