Ekonomin som hindrar hållbarhet

Socialt ansvar De ekonomiska systemen är gjorda så att både rika och fattiga gör fel vad gäller hållbarhet. Det sa Eva Karlsson, vd Houdini Sportswear, under ett samtal om socialt ansvar arrangerat av Miljö&Utveckling i Almedalen.

Ekonomin som hindrar hållbarhet
Rebecca Larsson

Orättvisorna i världen ökar. Det konstaterade Ellen Nygren från LO:s internationella enhet under ett samtal om social hållbarhet arrangerat under politikerveckan i Almedalen  av Miljö&Utveckling.

– Därför menar vi att det finns mycket att göra för att nå FN:s globala hållbarhetsmål, och förstås också det första målet som handlar om att det inte ska finnas någon fattigdom år 2030, sa Ellen Nygren.

Eva Karlsson, vd för Houdini som tillverkar fritids- och sportkläder, var inne på samma linje. Hon menade att siffrorna som LO presenterade, bland annat om hur många som arbetar för mindre än 1,9 dollar om dagen, var förskräckliga.  Företaget som hon leder utgår från att alla hållbarhetsmålen hänger ihop. En fattig arbetare eller odlare som pressas hårt, riskerar att göra val som förstör ekosystemen till exempel.

– De ekonomiska systemen är designade för att få fattiga, och även oss rika, att göra fel saker. Det är dyrt att göra rätt, sa hon.

Inte billigast

Houdinis kläder är inte heller de billigaste på marknaden. Frågan om prisets betydelse togs också upp av Christopher Riddselius. Han arbetar hos den ideella organisationen Fairtrade som försöker pressa priser på världsmarknaden uppåt, i sitt försök att utrota fattigdom genom handel. Ska målet om utrotad fattigdom nås, måste lönerna för de fattiga gå upp.

– Det är bara elva år kvar tills att målet om utrotad fattigdom ska nås. Hur ska det hinnas med, om människor i leverantörsleden inte har levnadslön? sa Christopher Riddselius.

Långsamhetens lov

Samtalet handlade också om  om mellanhänder, som med snabba byten av leverantörer och oklara kontrakt, sätter press nedåt i kedjan, så att de som är längs ner, den fattiga bonden eller arbetaren, får svårt att försörja sig.

Eva Karlsson talade då om långsamhet som alternativ. Företaget betraktas just som långsamt. Det är ett medvetet val, eftersom snabba byten gör det svårt att ha kontroll på leverantörskedjan. Houdini satsar på att hålla fast vid leverantörerna, utveckla tillit, och gemensamma värderingar, förutom att besöka företagen för att kontrollera att allt verkligen går till så som sagts.

Politik och lagar behövs

Men så ställde Christopher Riddselius ändå frågan om ifall lagstiftning behövs, alltså insatser från politiskt håll. Han själv skulle gärna se lagkrav på att företag identifierar riskerna vad gäller socialt ansvar, det som brukar kallas ”human due diligence”.

Eva Karlsson kunde med ett eget exempel illustrera lagarnas avgörande betydelse, och varför det gjort att företaget låter sy sina produkter inom EU.

– Vi som litet bolag, behöver hjälp av lagstiftningen, så att en del saker bara är givna, som reglerade reglerad arbetstid. För oss är det svårt att ha kontroll på leverantörer i till exempel Asien, sa hon.

Ellen Nygren, berättade att den internationella fackliga organisationen, International Trade Union Confederation, trycker på så att frivilliga åtaganden inte ger någon sorts frisedel från att uppfylla det som lagen kräver.

– Först kommer schyssta villkor och att företagen uppfyller skattebestämmelser och lagkrav, sa hon.

Under diskussionen om politik nämndes inga partinamn. Ellen Nygren nämnde däremot lagar mot slaveri i Storbritannien.

Hon var också den som presenterade en bra sammanfattning till varför företag och konsumenter också ska bry sig.

– Ekonomin är ett blodomlopp, den driver runt vårt samhälle. Så vad företag och konsumenter gör spelar roll, sa hon.

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.