Forskning: Köpare av kolkrediter har bättre hållbarhetsarbete

Klimat Företag som frivilligt engagerar sig i koldioxidmarknaden tar större ansvar och vidtar mer ambitiösa klimatåtgärder – snarare än att bara använda krediter som en metod för att undvika ansvar. Det visar ny forskning.

Forskning: Köpare av kolkrediter har bättre hållbarhetsarbete
Foto: Adobe stock.

Diskussionen om kolkrediter och klimatkompensation har pågått under många år. Flera har framfört invändningar och problematiska aspekter kopplade till konceptet. Dessa inkluderar moraliska dilemman, potentiella risker för den lokala miljön och ifrågasättanden om köpare av krediter enbart försöker ”köpa sig fria”. Ny forskning tyder dock på att det sannolikt inte handlar om det sistnämnda.

En ny rapport, publicerad av Ecosystem Marketplace, visar i stället att 59 procent av köparna på VCM (Voluntary Carbon Market) rapporterade en årlig minskning av sina bruttoutsläpp, antingen genom minskade utsläpp eller en ökad användning av förnybar energi. Endast 33 procent av företagen som inte var engagerade på koldioxidmarknaden kunde visa upp en jämförbar minskning.

Vidare visar det sig att företag som köper kolkrediter är mer benägna att anamma vetenskapsbaserade mål för att tackla klimatförändringar. Enligt studien har dessa företag en 3,4 gånger högre sannolikhet att ha godkända vetenskapsbaserade klimatmål jämfört med de företag som inte är aktiva på koldioxidmarknaden.

När det kommer till transparens och ansvar, visar det sig att VCM-köpare har en större benägenhet att rapportera sina utsläppsdata till CDP jämfört med sina motsvarigheter. Dessutom överträffar medianvärdet för företag som köper krediter de som inte deltar när det gäller att avslöja utsläppsvolymer i deras Scope 3-rapportering.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.