Här är utmaningarna som hindrar transportföretagens omställning

TRANSPORT Fyra av fem företag inom transportsektorn anser att hållbarhetsfrågan är mycket eller ganska viktig. Samtidigt finns det tydliga hinder som utmanar branschens övergång till en mer miljövänlig riktning.

Här är utmaningarna som hindrar transportföretagens omställning
Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

– Transportsektorn har under en lång tid tagit på sig ledartröjan för den gröna omställningen. Vi kan däremot inte ensamma lösa denna fråga. Här måste näringsliv, politiken och transportköpare alla ta ett gemensamt ansvar, annars kommer vi inte kunna nå de ambitiösa klimatmålen, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, i en kommentar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Transportföretagens årliga hållbarhetsundersökning avslöjar att 84 procent av transportföretagen anser att hållbarhetsfrågor är av stor eller viss betydelse. Detta representerar en ökning med tre procentenheter under det senaste året. Samtidigt rapporterar över hälften av företagen att deras kunder inte är redo att betala extra för hållbara transportalternativ.

De flesta företag anser att politiken inte har gett tillräckligt stöd för att främja övergången till mer hållbara transporter. På grund av detta känner sig många företag (85 procent) överbelastade med ansvaret att hantera klimatproblem och driva den gröna omställningen.

Elektrifieringens möjligheter

Enligt rapporten ökar tron på att elektrifiering kommer att skapa nya affärsmöjligheter med åtta procentenheter, och nu ser 54 procent av företagen dessa möjligheter. På samma sätt ökar positiviteten gentemot eldrivna fordon, där 47 procent av företagen är positivt inställda.

Begränsad räckvidd, bristande laddningsinfrastruktur och höga inköpskostnader betraktas fortfarande som de främsta hindren för att köpa el-lastbilar.

– Det är tydligt att politiken under en lång tid lämnat över allt ansvar på branschen. Därför välkomnar vi de satsningar som regeringen gjort med investeringsstöd för lätta och tunga ellastbilar och utbyggd laddinfrastruktur. Nu måste regeringen se till att de satsningar som genomförs används effektivt. Även den byråkratiska djungeln för att söka stöd för att bygga laddinfrastruktur behöver rivas upp, säger Tina Thorsell.

Det är främst inom hamnsektorn som optimismen är mest påtaglig när det gäller att elektrifiering av fordon kommer att skapa nya affärsmöjligheter. Här ser hela 93 procent av företagen möjligheter med elektrifiering.

– 90 procent av det svenska handelsutbytet sker via hamnar och de kommer fortsätta spela en avgörande roll. Det är från hamnarna industrins fossilfria produkter skeppas och då kan inte transporterna vara det som ger produkterna ett klimatavtryck. Här är ett förstärkt kraftnät av yttersta vikt för att kunna möta hamnarnas effektbehov. För effektbehovet kommer år 2030 motsvara halva Göteborgs kommuns effektbehov i dag, avslutar Tina Thorsell.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.