Efter frågetecken om vattenkraft – nu ger miljöministern klara besked

Vattenkraft Det har uppstått frågetecken om Sveriges orörda älvar ska förbli orörda – eller användas för utbyggnad av vattenkraft. Nu ger Sveriges miljöminister Romina Pourmokhtari (L) ett tydligt besked.

Efter frågetecken om vattenkraft – nu ger miljöministern klara besked
Foto: Josefine Stenersen Nilsson/Regeringskansliet/Adobe Stock.

Det var i samband med beskedet om att statliga Vattenfall miljardsatsar på vattenkraft i Umeälven och Lule älv som frågetecken om Sveriges orörda älvar uppdagades.

I samband med beskedet, i en artikel i Dagens Nyheter, fick Sveriges klimat – och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) frågan om hon kan lova att de orörda älvarna i Sverige fortsätter att vara orörda. Till dessa älvar räknas bland annat nationalälvarna Torne älv, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven. Enligt artikeln kunde inte miljöministern ge ett sådant löfte.

Plockades upp av riksdagsledamot

Det uteblivna löftet plockades upp i slutet av april av riksdagsledamoten Andrea Andersson Tay (V). I en skriftlig fråga till miljöministern lyfter hon att de orörda älvarna skyddas av ett förbud i miljöbalken mot nya vattenkraftverk och vattenreglering.

Att miljöministern inte kunde ge ett klart besked om att de orörda älvarna fortsatt ska bevaras beskriver hon som ”anmärkningsvärt”, varpå hon ställer frågan om statsrådet avser att ”ta några initiativ för att förändra nuvarande förbud i miljöbalken”.

Nu ger miljöministern svar på tal

Nu har Romina Pourmokhtari (L) svarat på frågan, där hon ger beskedet att det inte pågår något arbete för att förändra dessa bestämmelser.

Med hänvisning till det kapitel i miljöbalken som reglerar nationalälvarna, understryker hon att vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte får utföras i nationalälvarna eller i de övriga vattendrag som räknas upp.

”Åtgärder som behövs för att upprätthålla, underhålla eller ändra en anläggning eller verksamhet får dock vidtas, om åtgärderna inte medför någon ökad negativ miljöpåverkan eller endast en tillfällig sådan ökad påverkan. Det pågår inte något arbete för att förändra dessa bestämmelser”, skriver miljöministern.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.