”Enorm okunskap kring vattenkraftens miljöprövningar”

Biologisk mångfald På måndagen lämnade regeringen ytterligare detaljer om pausen av miljöprövningar för svensk vattenkraft. Fullständigt poänglöst, anser Christer Borg, generalsekreterare för Älvräddarnas samorganisation, som också anser att det går stick i stäv med vad man vill uppnå på FN:s toppmöte om biologisk mångfald i Montreal.

”Enorm okunskap kring vattenkraftens miljöprövningar”
Regeringen vill att alla miljöprövningar som ännu inte påbörjats av svensk vattenkraft skjuts upp i tolv månader. Foto: Adobe Stock.

I Tidöavtalet slog Sveriges regering tillsammans med SD fast att de vill skjuta upp alla de miljöprövningar av svensk vattenkraft som ännu inte påbörjats. Den pausen blir på tolv månader, meddelade klimat – och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) och energi – och näringsminister Ebba Busch (KD) vid en pressträff på måndagen.

Bakgrunden är enligt de två ministrarna det allvarliga läget i elsystemet, som de menar är i ett annat läge än för några år sedan när planerna på omprövning lades fram. Förslaget, som ska ”snabbehandlas”, skickas nu ut på remiss.

− I det allvarliga läge vi är i nu med ett nedmonterat elsystem och en energikris i Europa behöver vi ge tydliga signaler om att alla kilowattimmar räknas, sade Ebba Busch (KD) under pressträffen.

– För att värna dessa egenskaper behövs det – innan omprövningen fortsätter – en ordentlig analys av vad elsystemet klarar av, fortsatte hon.

Skarp kritik mot förslaget

Omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd syftar till att säkerställa en god miljö för växter och djur i svenska vattendrag. När förslaget att skjuta upp miljöprövningarna först presenterades i Tidöavtalet möttes det av hård kritik från flera miljöorganisationer. Den kritiken har nu fått ny fart.

Bland annat säger Karin Glaumann, sötvattenexpert på WWF, i en kommentar att hon är ”mycket bekymrad” över beslutet.

– Att miljöanpassa vattenkraften är avgörande för att vi ska förbättra miljötillståndet i våra älvar, vilket är ett krav enligt EU:s vattendirektiv. Vi är redan 13 år sena med genomförandet, och nu försenar man det viktiga arbetet med att anlägga fiskvägar och släppa vatten i torrlagda älvsträckor ytterligare, säger hon och fortsätter:

– Av Sveriges drygt 2000 kraftverk är 1700 småskaliga och dessa står för endast 2 procent av produktionen från vattenkraft. Miljöanpassning av dessa småskaliga anläggningar kommer inte att påverka Sveriges elförsörjning utan bidrar i stället med stora miljövinster.

”Det tyder på en enorm okunskap”

Även Christer Borg, generalsekreterare för Älvräddarnas samorganisation, riktar skarp kritik mot beslutet som han menar inte kommer att ge någon effekt på elsystemet på flera år.

– Det tyder på en enorm okunskap om hur prövningarna går till. Åtgärderna sker först efter omfattande prövning i domstol, varefter kraftverksägarna normalt tar fem år på sig för att bygga fiskvägar med mera. Det innebär att påverkan på elproduktion och därmed elpriser kommer att vara mätbara först om sju till tio år, om det ens blir någon effekt alls, säger han.

”Tala om kluvna tungor”

Vidare menar han att det är ett slöseri på skattepengar.

– Domstolarna och Länsstyrelsen har anställt massa folk för att hantera de här ärendena. Nu kommer de bara att sitta och rulla tummarna, säger han.

Slutligen drar Christer Borg kopplingen till FN:s toppmöte om biologisk mångfald COP15, som just nu pågår i Montreal i Kanada. Han menar att beslutet går i helt motsatt riktning mot vad Sverige tillsammans med EU vill åstadkomma under mötet.

– Tala om kluvna tungor. Där står vår klimatminister och pratar om hur viktigt det är med biologisk mångfald, samtidigt som man stoppar arbetet för att förbättra den biologiska mångfalden i våra vattendrag. Prövningarna syftar till att minska skadorna på ekosystemtjänsterna och att det arbetet nu pausas är en skandal, säger han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.