Nya regler moderniserar vattenkraften

Juridik & Politik Efter många turer är propositionen Vattenmiljö och vattenkraft äntligen här (prop. 2017/18:243), skriver Angelica Våhlin Björklund, jurist och redaktör för JP Miljönet på JP Infonet.

Nya regler moderniserar vattenkraften

Förslaget är ett resultat av en energipolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och förväntas klubbas igenom före riksdagsvalet. Så här ser förslaget ut i korthet:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Alla vattenverksamheter som kopplas till produktion av vattenkraftsel ska ha moderna miljövillkor. Det kravet ska uppfyllas genom en omprövning som ska göras på verksamhetsutövarens initiativ och bekostnad enligt en särskild omprövningsbestämmelse.

Omprövningen ska ske med stöd av en nationell plan. Planen ska utgå från ett nationellt helhetsperspektiv och vara vägledande både för myndigheternas arbete med prövningarna och för vattenförvaltningen i stort. I planen ska framgå vilka verksamheter som bör prövas i ett sammanhang och när prövningen senast bör ha påbörjats. Som huvudregel får en verksamhet fortsätta utan att ha moderna miljövillkor fram tills det är dags för prövning enligt planen.

Båtnadsregeln tas bort

En nyhet som gäller alla vattenverksamheter är att regeringen ska få meddela generella föreskrifter om försiktighetsmått. Dessutom tas den så kallade båtnadsregeln om samhällsekonomisk nytta bort för alla vattenverksamheter. Skälet till det är att den intresseavvägning som ska göras enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken anses vara tillräcklig.

Äldre rättigheter till att bedriva vattenverksamhet, som till exempel urminnes hävd och privilegiebrev, ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken.

Verksamheter får inte äventyra vattenmiljön

Enligt förslaget ska det också införas uttryckliga regler om att verksamheter inte får äventyra att vattenmiljön uppnår den kvalitet som följer av EU-rätten eller försämra vattenkvaliteten i strid med ett försämringsförbud. Som bekant finns det enligt EU-rätten möjligheter att ställa mindre långtgående krav till förmån för samhällsnyttiga verksamheter.

Det undantaget ska enligt propositionen utnyttjas fullt ut vid till exempel meddelande av miljökvalitetsnormer och andra föreskrifter samt vid beslut om klassning av vattenförekomster.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019. Även om förslaget är detaljerat och omfattande kvarstår många frågor och debatten om vår vattenkraft tar säkerligen inte slut här.

Läs mer: Anders Wijkman om den stora omvandlingen

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.