Debatt: Regeringen behöver stödja klimatneutrala datacenter

Debatt Vårt digitala samhälle förbrukar allt mer energi – samtidigt som vi behöver öka takten i arbetet mot klimatneutralitet. För att ekvationen ska gå ihop måste våra digitala tjänster hanteras i energieffektiva datacenter. En modernisering av tekniken är nödvändig för hållbar digitalisering. Men vem ska betala notan?

Debatt: Regeringen behöver stödja klimatneutrala datacenter
Maria Sundvall, Equinix Svergie. Foto: Felicia Yllenius

Självkörande bilar, robotar som genomför medicinska operationer, banktjänster som bär ekonomin i ett kontantfritt samhälle. Digitala tjänster har blivit en viktig del av våra liv och utvecklingen fortsätter.

Det finns många fördelar med digitaliseringen men också baksidor. En är att hanteringen av den data som tjänsterna kräver slukar en stor mängd energi. Sverige befinner sig i en energikris med behov av ökad elproduktion, och står även inför tuffa klimatmål som vi ska uppnå till år 2030. Samtidigt ökar elkonsumtionen. Hur ska ekvationen gå ihop?

Hjärtat i den digitala infrastrukturen

Fakta

Debatt

Detta är opinionsmaterial. Skribenten står själv för de åsikter som framkommer i artikeln.

Ingen har nog missat de senaste årens debatt om hur stora, energislukande datacenter förläggs i Sverige – ofta i norra delarna av landet där det kalla klimatet minskar behovet av nedkylning.

Datacentret är hjärtat i den digitala infrastrukturen. Men det finns idag teknik som gör våra datacenter betydligt snällare mot klimatet. Genom att använda energieffektiva kylanläggningar, utnyttja spillvärme i annan närliggande verksamhet, separera varm och kall luft i datahallarna, återvinna hårdvara, dela resurser i kallad co-location och optimera användningen av bland annat ljuskällor kan energiförbrukningen i datacenter minska dramatiskt. På Equinix arbetar vi mot att våra datacenter ska vara helt klimatneutrala år 2030.

Kunskapen finns – men modernisering kostar

Kunskapen om hur vi skapar hållbara datacenter finns alltså redan. Det stora problemet är inte tekniken, utan ekonomin. Att uppgradera ett datacenter så att det blir energieffektivt kan kräva stora investeringar. En modernisering av ett datacenter kan kosta hundratals miljoner kronor.

De marknadsledande företagen inom co-location och de stora hyperscalerföretagen har hållbarhet högt på agendan och gör nödvändiga investeringar för att göra datacentren mer energieffektiva och klimatsmarta.

Energikonsumtionen ökar

Vi har råd att göra den omställningen. Ett stort antal datacenter drivs idag av mindre företag som sköter sin egen teknik. Dessa företag har ofta inte kunskapen om hur de kan göra sina datacenter mer energieffektiva och de stora investeringar som är nödvändiga för att göra datacentren mer hållbara prioriteras inte.

Detta kommer i slutänden att drabba oss alla

De gamla, energislukande datacentren kommer därför att finnas kvar – trots att den miljövänliga tekniken finns på plats. Detta kommer i slutänden att drabba oss alla, i form av en stegrande energikonsumtion.

Det behövs stöd

Vem ska betala notan för att uppnå klimatmålen? Självklart har alla företag ett ansvar för sitt klimatavtryck. Samtidigt är det en realitet att många inte kommer att ha råd att göra omställningen. Vi anser att det behövs stöd och incitament för att alla företag ska välja, och ha råd att välja, en energieffektiv datahantering.

På ett annat viktigt utsläppsområde, trafiken, har regeringen valt att stötta övergången till en elektrisk fordonsflotta genom subventionering av laddstolpar och sänkta förmånsvärden på elbilar. På samma sätt behöver våra politiker stötta övergången till klimatneutrala datacenter. Det behövs en fond för statligt stöd till de verksamheter som inte själva kan finansiera omställningen.

Dags för regeringen att agera

Vi som står i framkant för en klimatneutral digitalisering vill och kan dela med oss av vår kunskap, så att förbättringarna kan komma hela samhället till gagn. Vi kan bara klara klimatmålen genom att arbeta tillsammans, det är vi övertygade om.

För att mindre aktörer ska klara av att följa med behövs statligt stöd. Vi uppmanar därför digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar att göra det möjligt för alla företag att ha en klimatneutral digital infrastruktur – oavsett storlek.

– Maria Sundvall, vd Equinix

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.