Krönika: Turbulensen på världens elmarknader – tecken på en föränderlig energimiljö

Krönika Turbulensen på världens elmarknader har satt energifrågan högt på agendan. Det är också ett tecken på en föränderlig energimiljö enligt Sven Lindström, vd på solenergibolaget Midsummer. Nu återstår bara frågan, vad kan vi förvänta oss inom solenergi och förnybar energi under 2022?

Krönika: Turbulensen på världens elmarknader – tecken på en föränderlig energimiljö
Sven Lindström. Foto: Midsummer

Instabila energipriser

Turbulensen på världens elmarknader kommer att fortsätta långt in på det nya året. Det har vissa geopolitiska skäl, men sanningen är att det också är ett tecken på en föränderlig energimiljö. Och det är en bra förändring!

Vi har drivit de senaste århundradenas ekonomiska utveckling till stor del med fossila bränslen. Att bygga om denna infrastruktur till förnybar energi kommer att behöva kosta. Kostnadsökningen signalerar att energi och framför allt elektrisk energi är en knapp resurs, och att den borde ha ett högt pris. Detta kommer att driva utvecklingen än snabbare, vilket är nödvändigt och vi bör känna att det brådskar.

Fakta

Krönika

Detta är opinionsmaterial. Skribenten står själv för de åsikter som uttrycks.

Istället för att ta hälften av kostnaden för konsumenternas stigande elräkningar (som den norska regeringen meddelat att den ämnar göra), vore det bättre att betala hälften av medborgarnas investeringar i förnybar energi, åtgärder för att spara energi etc.

Sedelpressarna går varma

Äntligen är inflationen tillbaka! Men den blir förmodligen kortlivad. Centralbanker har tryckt pengar som aldrig förr. De har lyckats motverka lågkonjunkturer, men inte varit lika framgångsrika i fördelningen av pengarna. Inkomstklyftorna har ökat och människor med tillgångar som fastigheter och aktier har blivit rikare. Inte särskilt mycket har sipprat ner till de breda massorna och till investeringar i förnybar energi.

Men även de rikaste kan få nog. De inser nu att för att kunna njuta av en beboelig planet så måste vi investera mer i förnybar energi. Signaler från EU och USA säger mig att 2022 är året då allt mer av de nytryckta pengarna kommer att gå till förnybar energi – vilket skapar bra inflation!

Året då vindkraft offshore blir Mega

Siemens-Gamesa började nyligen leverera energi från sin enorma 222-meters rotor utanför Danmark. Både General Electric, Vestas och kinesiska MingYang Smart Energy har liknande modeller med mer än 100 meter långa rotorblad, som sveper över 40 000 kvm (4 hektar!) och genererar 15 MW.

Ju större desto bättre verkar det.

Eftersom vindkraft i allmänhet kämpar med motståndet ”inte på min bakgård”, flyttar dessa giganter längre ut från land. Ju större desto bättre verkar det, eftersom vridmomentet från långa rotorblad driver utvecklingen av dessa jättar. Tja, ju större desto långsammare roterar de och det uppskattar jag!

Solcellstak

Helt i motsats till vindkraft som rör sig offshore och bort från människor, rör sig solceller närmare hemmen. Istället för storskaliga solparker på avlägsna platser har man förstått att det bästa utnyttjandet av denna energi är att producera el där den förbrukas, på hustak. Att byta ut ett gammalt tak mot ett nytt solcellstak är idag en så enkel och självklar åtgärd att det borde vara närmast olagligt att göra annat. Regeringar älskar att skapa reglera i stort sett allt annat, så varför inte nya lagar om installation av solcellstak (stora subventioner är också okej)?

Den nyvalda tyska regeringen har meddelat att man vill nå 200 GW installerad kapacitet i Tyskland till 2030 – mestadels på hustak! Installationer från nuvarande nivåer behöver tredubblas för att uppnå det. Och det kommer att hända! Genom att producera elen där den förbrukas befrias nätet från trängsel och begränsad överföringskapacitet. För nätoperatören kommer det bara att verka som att elförbrukningen minskar! Det är också värt mycket mer för den boende då elavgifter och skatter motverkas av elproduktion som förbrukas innan den passerar mätaren. En färsk studie från det lilla landet Belgien visar att det har 100 GW takpotential. Vilken potential finns i Spanien och Italien?

Vissa saker förändras inte

En av konstanterna inom fysiken är antalet år tills fusionsenergi blir kommersiellt tillgänglig. Det är 50 år nu och så har det varit tidigare. Det kommer inte att förändras! Jag tror snarare på småskaliga reaktorer och förhoppningsvis ny teknik som gör det möjligt för oss att använda kärnavfall som energikälla (dagens reaktorer har ett förvånansvärt lågt utbyte, vilket orsakar enorma mängder långlivat kärnavfall).

Dessa tekniker finns dock inte idag. Det finns goda anledningar att forska i dessa teknologier, vi ska aldrig vara rädda för ny kunskap, men det kommer inte att tillföra någon nämnvärd kapacitet inom en snar framtid. För att snabbt bygga ny elkapacitet måste vi välja antingen förnybara källor som solceller och vindkraft eller kolbaserade fossila bränslen. Vad föredrar du?

Energibehovet kommer att öka

Världens energibehov ökar konstant. Det kommer att öka ännu mer, icke-linjärt!

För att kunna göra alla de investeringar som behövs för att minska koldioxidutsläppen i vårt samhälle och vår elproduktion kommer vi att behöva använda ännu mer energi. Det tillsammans med de växande ekonomierna kommer att kräva ännu mer energi. Det låter som en dålig spiral, men om vi använder de mest energieffektiva metoderna för att bygga och producera den kan och kommer vi att klara det. Detsamma gäller el. Med elektrifieringen av transportsektorn, nya industriella investeringar och icke kolbaserad husuppvärmning kommer efterfrågan på el att öka icke-linjärt.

Omicron

Slutligen kan jag inte förutsäga 2022 utan att nämna omicronviruset. Jag ser omicron som ljuset i slutet av tunneln och vägen ut ur pandemin.

En ny version av corona som är mycket smittsam och mindre dödlig, ungefär som vinterinfluensan, skulle kunna vara vägen ut ur alla restriktioner. Låt oss hoppas på det bästa! Tiden får avgöra. Tills dess: må gott och ha ett framgångsrikt 2022!

– Sven Lindström, vd, Midsummer

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.