nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Kristdemokraterna
Vilken miljöpolitik vill riksdagspartierna föra? Missa inte Miljö & Utvecklings valguide.

Cirkulär ekonomi viktig för Socialdemokraterna

Förutom klimatet är kemikalier och cirkulär ekonomi viktiga frågor för Socialdemokraterna och miljö- och jordbruksutskottets nya ordförande, Åsa Westlund. Detta är den andra intervjun i Miljö & Utvecklings valguide, där samtliga riksdagspartier får redogöra för sin miljöpolitik.

  • Annons 1

Vilka är de viktigaste miljöfrågorna?

– Klimatet, om vi måste välja en. Men vi brukar säga att det finns tre viktiga områden, även kemikalier och övergång till cirkulär ekonomi.

Vilka förändringar av miljöskatterna förslår S?

– Vi vill anpassa reseavdraget till ett mer hållbart samhälle. Vi har indexreglerat skatter för bränsle och det ska fortsätta med successiva höjningar.

Vilka nya förslag väntas vad gäller lagar inom miljö?

– Vi vill fortsätta att skruva på lagstiftningen som ska se till att vi får mer förnybart vid pumpen. Vad gäller kemikalier vill vi att man snabbare ska kunna fasa ut farliga ämnen genom att hantera dem i grupp.

Hur ser S på luftkvaliteten i städerna?

– Det ska vara möjligt för kommuner att införa miljözoner även för personbilar.

Hur ser ni på de 16 miljömålen som ska uppnås till år 2020?

– Vi tänker att de viktigaste är klimat, kemikalier och cirkulär ekonomi. Uppfylls de, så uppfylls också många av de andra målen.

Hur ska Sverige uppnå sina åtaganden från Paris?

– Genom satsningen på bränslebyte, bonus malus-systemet för bilar och satsningar på kollektivtrafik och höghastighetståg mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi vill också stödja industrins omställning och arbeta för en mer hållbar konsumtion, inte minst genom krav vid offentlig upphandling.

Hur vill S satsa på energiförsörjningen?

– Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det ska vara 100 procent förnybart.

Vilka satsningar vill ni göra för att underlätta för kommunernas klimatarbete?

– Genom Klimatklivet och genom att stödja hållbar stadsplanering och kollektivtrafik.

Hur ska företagens klimatarbete underlättas?

– Vi vill bidra till demonstrationsanläggningar för ny teknik.

Vilka är partiets transportpolitiska mål?

– Det miljömålsberedningen tog fram och som säger att vi ska minska användningen av fossilt bränsle i vägtrafiken med 70 procent till år 2030.

Vad är det viktigaste vad gäller kemikalier?

– Att snabba på utfasningen av farliga ämnen och få bort läkemedelsrester med mera ur avloppsvattnet.

VA-verkens eftersatta infrastruktur, hur ser du på det?

– Det ingår inte i statens budget men staten bör ändå bidra till att införa ny teknik som till exempel kan få bort läkemedelsrester.

Vad ska göras för att rädda Östersjön?

– Vi vill fortsätta att städa upp på stränderna, påverka mot mer hållbart fiske och arbeta mot föroreningar av plast och andra utsläpp i havet.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4