Byggbranschen fast i moment 22

Många konceptbyggen, men få hållbara hus i den vanliga produktionen. Så ser verkligheten ut i byggbranschen.
Enligt Kristina Gabrielii, projektledare på NCC Teknik har branschen fastnat i ett moment 22 . Få bygger vilket innebär att kostnaderna fortsätter att vara höga.

Byggbranschen står i vid bemärkelse för 40 procent av Sveriges energianvändning och 40 procent av all materialanvändning. Men utvecklingen när det gäller miljövänligt byggande har ännu inte tagit fart. Branschen har kommit igång, men ännu återstår en hel del att göra.

– Tyvärr är miljövänlig teknik inte alltid kommersiellt lönsam, säger Kristina Gabrielii projektledare för ett av NCCs senaste initiativ inom energiområdet, NCC Concept House eller ”hus utan elräkning”. I projektet har man ritat en konferensanläggning som drivs helt av sol och vindkraft och genom beräkningar och utredningar kommit fram till hur en sådan skulle kunna byggas i verkligheten. Kristina Gabrielii har också arbetat med det uppmärksammade bokonceptet Optibo, där man på 25 kvadratmeter skapat en lägenhet som har allt, sovrum, kök, vardagsrum och arbetsrum på en och samma yta, ungefär som i husvagnen Musse Pigg åker på semester i varje jul.

– Tanken bakom NCC Concept House är att visa att det faktiskt går att bygga miljövänligt och energisnålt, att tekniken finns, förklarar Kristina Gabrielii.

Forskning till verklighet

För visst finns både kunskap och teknik för hur man kan bygga energisnålt och långsiktigt hållbart. NCC har idag flera forskningsprojekt inom energi- och miljöområdet, där de försöker hitta effektiva lösningar när det gäller såväl energieffektivisering som inomhusmiljö, konstruktion och material. Forskningen drivs i nära samarbete med produktionsverksamheten. Men trots att kunskap finns är det inte alltid lätt att omsätta den i praktiken. En vanlig orsak är att informationen stannar kvar i utvecklingsprojekten eftersom samma personer inte alltid arbetar med både forskning och produktion, berättar Kristina Gabrielii. Ska man lyckas med kunskapsöverföringen krävs det att samma personer arbetar med båda områdena. Det är främst i de tidiga skedena som kunskapen måste in.

– Vi skulle behöva både ett tekniksprång och nya ekonomiska förutsättningar. Det gäller att komma bort från moment 22, där ingen bygger för att det är dyrt och tekniken står still för att ingen bygger, poängterar Kristina Gabrielii.

Behövs efterfrågan

Ska miljöperspektivet slå igenom i branschen måste det först bli kommersiellt lönsamt att bygga miljövänligt. Hållbara hus måste efterfrågas av kunderna, menar Kristina Gabrielii. Inom vissa sektorer finns efterfrågan, men ibland kommer inte dialogen igång. Det är också många som placerar sina pengar i fastigheter som tänker kortsiktigt och ser investeringen med samma ögon som om de satt in pengarna i en fond eller sparat i aktier. Om huset är energisnålt och byggt i bra material har liten betydelse för dess värde, det är läget som styr priset.

– Det är inte heller ovanligt att fastighetsbolagen har olika konton för drift och investering, vilket betyder att driften inte alls beaktas vid inköpet, även om det också finns förvaltare som är duktiga på energieffektivisering, förklarar Kristina Gabrielii.

Småhuskunder är en grupp som visat sig vara intresserade av energisnåla och miljöanpassade hus särskilt som återbetalningstiden är kort. Nyligen kom också Svanen med en miljömärkning för småhus. Som kraven ser ut för närvarande är husen inte exceptionella på något vis jämfört med hur det går att bygga, enligt Kristina Gabrielii. Men de sätter ribban lite högre än normalt.

–Jag tror att det är så vi måste jobba, att göra en stor del av beståndet lite bättre. Koncepthusen behövs för att visa hur det går att bygga, men kommer aldrig byggas i någon större utsträckning eftersom de inte är gjorda för att serieproduceras. Det blir för oekonomiskt, konstaterar hon.

Energieffektivisering på gång

Den senaste tio årsperioden har dock inneburit ett uppsving för miljöfrågan även inom byggsektorn. Sjuka hus, farliga kemikalier och energieffektivisering är frågor som dryftats i branschen. Att alla byggnader ska börja energideklareras kommer att synliggöra energifrågan ytterligare, tror Kristina Gabrielii.

När energieffektiva hus och hus som är fria från produkter som kan innehålla farliga kemikalier kommer att vara standard tycker hon ändå är svårt att sia om. Många faktorer spelar in, energipris, materialkostnad, politik.

– Jag tror att vi i branschen också kan göra mycket för att få kunderna intresserade, genom att exempelvis föra en dialog på bredare front och förklara för kunden hur man faktiskt kan bygga miljövänligare.

Kristina Gabrielii

Ålder: 40

Bor: Alingsås

Karriär: I grunden Väg- och vatteningenjör med inriktning på konstruktion. Har arbetat på NCC sedan 1989 med konstruktion, som miljöledare, projektledare, miljöchef och sektionschef. Är idag projektledare på fastighetsutvecklingssidan.

Drivkraft: Att ha möjlighet att formulera utmanande mål, samt bidra till att de uppfylls.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter