Tusentals butiker börjar ta emot elavfall

Avfall Från den 1 oktober gäller nya regler för insamling av elprodukter. Nu tar även elkedjor emot uttjänta dammsugare, TV-apparater och mobiler.

 – En tredjedel av de batterier och elprylar som säljs i dag blir liggande i hemmen när de är förbrukade. Metallerna är värdefulla naturresurser som behöver komma tillbaka till kretsloppet. Annars riskerar metallerna att ta slut på sikt, säger Micaela Westerberg, kommunikationschef på Batteriåtervinningen.

Elavfall kan även innehålla farliga ämnen som kan förorena naturen och människors hälsa om det hanteras på fel sätt.

─ Vi tror att ännu mer elavfall kommer att samlas in när man nu får lämna det direkt i butiken, säger Lars Eklund, handläggare på Naturvårdsverket. Det är viktigt att hushållen sorterar ut sitt elavfall och inte slänger det i vanliga hushållssoporna. Återvinningen innebär att man tar tillvara och återför resurser till förnyad användning.

Enligt det så kallade Producentansvaret är det den som säljer elutrustning på den svenska marknaden som ska se till att produkterna tas om hand på ett korrekt sätt. Producenterna ska betala för insamling och återvinning av elavfallet.

När du som konsument köper en ny elprodukt kan du lämna den uttjänta elprodukten med motsvarande funktion på samma ställe, enligt den så kallade ”en mot en”-principen. Exempel på sådana elprodukter är: tvättmaskiner, TV-apparater, dammsugare, elvispar, hårfönar, mobiler eller batteridrivna leksaker.

Större butiker, med en försäljningsyta större än 400 kvadratmeter, som säljer elutrustning är skyldiga att ta emot smått elavfall oavsett om man köper några nya elprodukter eller inte.

Konsumenter kan också fortsatt lämna in sitt elavfall på kommunernas återvinningscentraler eller på Elektronikåtervinningsföreningens insamlingsställen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.