Biogas kan ersätta en sjättedel av världens drivmedel

Avfall & Återvinning Rester från skogsindustrin kan användas för att framställa biogas till bilar. Det gör biogasen till ett både klimatvänligt och billigt drivmedel – men alla väntar på politikerna.

Biogas kan ersätta en sjättedel av världens drivmedel
Lunds tekniska högskola

Blöta material som livsmedelsavfall och gödsel har använts ganska länge för att utvinna biogas genom rötning. Miljövinsterna är flera. Dels ersätter det fossila bränslen som bensin och diesel, dels minskar det avfallsmängden och får ned utsläppen av metangas.

Genom att dessutom använda termisk förgasning som framställningsmetod går det numera att använda även torra material, som exempelvis trädgrenar och trädtoppar.

– Förgasning är prismässigt en ganska konkurrenskraftig metod, som möjliggör användning av nya material. Men vi har ingen kommersiell anläggning i dag. Det handlar om väldigt stora investeringar, säger Pål Börjessson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola.

Med tanke på att oljepriset gått ner kraftigt det senaste året innebär det också en stor risk att investera i biogas, men det finns ändå många intressenter.

– I dag saknas politiska styrmedel. Alla avvaktar i väntan på hur miljöpolitiken inom Sverige och EU ska utvecklas, säger Pål Börjesson.

Han understryker att skogsråvara också går att använda vid produktion av många andra drivmedel och att biodrivmedel inte är någon försumbar resurs. Analyser visar att så mycket som 25-30 procent av den mängd bensin och diesel vi konsumerar i dag skulle kunna ersättas med biodrivmedel, varav kanske hälften skulle kunna vara biogas. Beräkningarna är gjorda på vilka mängder biomassa som finns tillgängliga.

– Det handlar inte om att välja etanol, metanol eller biogas. Alla biodrivmedel har en viktig plats och skulle kunna användas betydligt mer, säger Pål Börjesson.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.