Branschen skeptisk till kilometerskatt

Höga kilometerskatter på tunga lastbilar och lägre på tysta och miljövänliga fordon. Det kan snart vara verklighet om Europas transportministrar får som de vill. Inom branschen är man dock skeptisk till förslagets betydelse för utvecklingen inom miljöområdet.

Eurovinjettdirektivet som reglerar möjligheten att ta ut skatter och avgifter på tunga lastbilar som har en totalvikt över tolv ton ska revideras. Beslutet innebär att det finns möjlighet att ta ut kilometerskatt på tunga lastbilar i Sverige och det är något som glädjer infrastrukturminister Ulrica Messing.

– Det öppnar för en kilometerskatt som stimulerar användningen av mer miljövänliga lastbilar och samtidigt skapar rättvisa konkurrensvillkor mellan svenska och utländska ägare, poängterar han.

Lika för alla.

Förslaget om förändringen i Eurovinjettdirektivet kommer att behandlas i EU-parlamentet under hösten. Göran Forssén är vd för branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag och han tycker att en kilometerskatt som tar hänsyn till fordonens miljöprestanda är bra rent principiellt, men om den ska fungera måste reglerna vara konkurrensneutrala och se likadana ut i hela Europa. Och man måste välja ben, det går inte att både ha en kilometerskatt och en hög dieselskatt, enligt honom.

– Vägtrafikskatteutredningen har lagt fram ett förslag som innebär att skattenivåerna i Sverige kan höjas med över en halvmiljon per lastbil och år och det tycker vi är olyckligt, konstaterar han.

Ett ökat skattetryck på så stora summor skulle försvaga svenskt näringslivs konkurrenskraft rejält.

– För företagen i norra Sverige som fraktar sitt gods långa sträckor får förslaget stora konsekvenser. I slutändan skulle priserna ute i butikerna stiga, säger Göran Forssén.

Enligt Göran Forssén måste också en skattedifferentiering beroende på bilarnas miljöprestanda stå i proportion till vad det kostar att köpa in nya fordon. Det får inte bli så att det medför en kapitalförstörning i form av en för tidig utfasning av lastbilar. Det får inte heller bli så att gamla bilar som fasas ut börjar köra någon annanstans där reglerna inte är lika strikta.

– Dessutom är det viktigt att det finns en långsiktighet i systemet om det ska ge någon effekt.

Miljöprestanda bra

Även Ingvar Nilsson, chef för landtransporter på Schenker, tycker att en skattedifferentiering som tar hänsyn till fordonens miljöprestanda i grunden är en rimlig tanke.

– Men vi kan inte ha en svensk lösning och en EU-lösning. Det är viktigt att det finns en kontrollmekanism som gör att likabehandlingen blir reell i praktiken, understryker han.

Ingvar Nilsson tror dock inte att skattelättnader för fordon med bra miljöprestanda kommer innebära att några äldre fordon skrotas.

– Jag tror att den styrande effekten blir liten. Det är ekonomiskt ohållbart att fasa ut bilar som bara är några år gamla.

För att få fordon med högre miljöprestanda måste man istället styra lagstiftningsmässigt och höja kraven mer på nya fordon. Fordonsindustrin kommer inte självmant att ta fram nya miljöfordon, myndigheterna måste ställa krav, framhåller Ingvar Nilsson.

Fakta//

Eurovinjettdirektivet reglerar skatter och avgifter på tunga lastbilar i EU. Direktivet ger medlemsländerna möjlighet att införa antingen vägtullar eller vägavgifter, det vill säga distansrelaterade skatter eller avgifter.

Ändringarna i direktivet innebär att:

– Vägtullarna skulle kunna differentieras för att gynna tystare och renare lastbilar. De som förorenar mest skulle kunna få betala dubbelt så mycket som den som kör den renare bilen.

-Tullar och avgifter får tas ut på hela vägnätet, inte bara på större motorvägar som idag.

Intäkterna får dock inte vara högre än att de precis täcker ländernas kostnader för byggande, drift och underhåll.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.