Stor majoritet för Reach-kompromiss

Som väntat röstade EU-parlamentet ja till en kompromiss om kemikalielagstiftningen Reach. Det innebär lättnader för registreringen av lågvolymskemikalier, men debattens vågor är fortsatt höga.

EU-parlamentet röstade ja till det kompromissförslag om Reach som blev klart förra veckan. 407 ledamöter var för, 155 emot och 41 lade ned sina röster. Kompromissen har lagts fram av kristdemokraterna, socialdemokraterna och liberalerna, de tre största partigrupperna i parlamentet. Den stöddes främst av dessa grupper, men även vänstergruppen GUE, där bland annat det svenska vänsterpartiet ingår, valde att ställa sig bakom kompromisspaketet.

Lättnad i registrering

Registreringen av kemikalierna är en het fråga i Reach-debatten. Kompromissförslaget har fått stark kritik främst från vänstern och de gröna eftersom det lättar på informationskraven för kemikalier i volymer på under tio ton. För dessa ämnen ska företagen endast behöva redovisa de fakta som redan finns tillgängliga och behöver inte göra några egna utredningar. Uppgifterna ska sedan granskas av den kommande kemikaliemyndigheten i Helsingfors, som avgör om det behövs ytterligare tester av företagets kemikalier. Kritikerna menar att det är en urvattning av lagstiftningen.

Strid om småföretagen

Lättnaden ses främst som en eftergift till industrin, som oroar sig över att kostnaderna för att registrera och utreda kemikalier kan vara ödesdiger för de mindre företagen.

– En kemisk säkerhetsrapport kan kosta ungefär 8 000 euro och den kostnaden kan vara avgörande för om ett företag fortsätter med forskning och utveckling, menar Jochen Richter som representerar kommittén för EUs inre marknad.

De som är kritiska håller dock inte med om att en sträng lagstiftning skulle drabba småföretagen.

– Kostnaden är inget problem för små och medelstora företag eftersom 95 procent av dem är användare och inte producenter, hävdar Hiltrud Breyer, tysk parlamentsledamot för de gröna.

Den så kallade substitutionsprincipen röstades dock igenom av parlamentet. Det innebär att farliga kemikalier måste ersättas med mindre farliga alternativ, om sådana finns.

Mycket återstår

Europaparlamentets talman Josep Borrell var nöjd efter omröstningen och menar att det aktuella förslaget säkrar konkurrenskraftiga jobb samtidigt som det skyddar hälsa och miljö inom EU. Men diskussionens vågor kommer att vara fortsatt höga, eftersom den här frågan långt ifrån är avgjord i och med parlamentets omröstning. Det är bara den så kallade första läsningen. Den andra läsningen görs av ministerrådet, som förväntades ta sitt beslut om Reach vid ett möte den 28-29 november. Men Tyskland har begärt att beslutet ska skjutas upp till mötet den 23 december för att ge landets nya regering en möjlighet att sätta sig in i frågan. Det har mött ytterligare kritik eftersom det uppfattas som att den tyska regeringen vill vara landets omfattande kemikalieindustri till lags. När ministerrådet väl kommit överens går förslaget tillbaka till parlamentet ytterligare en gång. Den nya kemikalielagstiftningen kan tidigast träda i kraft under 2007.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.