Bostadsminister Per Bolund: Klimatmålen kräver förändringar

Byggbranschen Sveriges nya klimatlag kommer att innebära stora förändringar för byggbranschen, säger bostads- och finansmarknadsminister Per Bolund i en intervju. Den som vill ha tillgång till finansiering inom fastighetssektorn kommer att behöva vara en del av lösningen på hållbarhetsutmaningen.

Bostadsminister Per Bolund: Klimatmålen kräver förändringar
Per Bolund. Foto: Mikael Sjöberg

Miljöpartiets språkrör Per Bolund har sedan årsskiftet två stolar på sitt rum på finansdepartementet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Den utbildade biologen och tidigare lokalpolitikern från Stockholm har varit minister med ansvar för finansmarknadsfrågor i fem år och 21 januari tog han även över bostadsfrågorna från Peter Eriksson.

– Ända sedan oljekrisen har vi varit medvetna om att ett högt energiberoende i fastigheter är ett problem och då har vi ställt krav på isolering och genom grön skatteväxling fasat bort mycket av oljan. Men byggfasen, där har det inte alls hänt lika mycket, men där finns stora möjligheter. Nu behöver vi se till att vi minskar fotavtrycket så mycket det bara går när vi bygger, säger han.

När klimatdeklarationerna är på plats finns det möjlighet att koppla på ekonomiska incitament för att göra det mer ekonomiskt fördelaktigt att välja hållbart.

Han påpekar att trots att hälften av byggnaders miljöpåverkan uppkommer redan under byggtiden har det varit lite av en blind fläck.

– Sedan är hela samhällsutvecklingen viktig. Dels att vi minskar transportbehovet men också att vi bygger samhällen där man mår bra och trivs, säger han.

Vad krävs för att vi ska komma dit?

– En utmaning är bristen på innovation och att man inte riktigt gjort tillräckliga ansträngningar hittills för att hitta nya lösningar och tekniker. Sedan är det också viktigt att man har fakta och dataunderlag för att kunna fatta kloka beslut. Nu avsätter vi pengar i budgeten för att ge Boverket möjlighet att samla ihop en databas kring vilken miljöpåverkan som finns inom olika byggtekniker och olika lösningar, säger Per Bolund och tillägger att han hoppas att detta ska göra det lättare för dem som beställer att ställa miljökrav på de byggnader och bostäder som uppförs.

Från 1 januari 2022 avser regeringen att införa krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader, något som varit efterfrågat av flera aktörer inom byggsektorn för att det ska finnas gemensamma begrepp som alla kan förhålla sig till.

– När klimatdeklarationerna är på plats kommer det även att finnas möjlighet att koppla på ekonomiska incitament för att göra det mer ekonomiskt fördelaktigt att välja hållbart. Det är så vi jobbar på fordonssidan, där finns det nu möjligheter att ge premier till dem som är bäst och höja kostnaderna för dem som är sämst, säger Per Bolund men tillägger att det också krävs att det faktiskt finns bättre produkter att välja för konsumenterna innan styrmedlen införs.

– En svårighet i politiken är att våra styrmedel inte får effekt om det inte finns alternativ att välja som är mer hållbara. Därför är det viktigt att det också sker en teknikutveckling och att man tar fram miljöbättre lösningar. Det är först då som det finns en möjlighet för den som är engagerad att också ställa krav och beställa det som är bäst.

Grön skatteväxling

Han återkommer flera gånger under intervjun till de möjligheter som han ser att styra om marknaden genom grön skatteväxling.

– Jag vill vara tydlig med att de klimatmål som Sveriges riksdag ställt sig bakom i klimatlagen gör att byggbranschen och bostadssektorn kommer att stå inför stora förändringar. Den som är medveten om det och går före kommer att kunna vinna väldigt mycket på det. Och den som halkar efter och inte är beredd på förändring löper väldigt stor risk att förlora, säger han.

Hur ser du på möjligheterna att få till ett grönt och hållbart byggande i en eventuell lågkonjunktur?

– Där är finansmarknaden i en omställningsfas och ställer numera krav på de investeringar som görs. Ett konkret exempel är de gröna obligationerna som vuxit enormt internationellt och där Sverige varit en föregångare.

Flertalet av de gröna obligationerna är riktade mot byggsidan och enligt Per Bolund är många av dem idag kraftig övertecknade.

– Det visar att väljer man gröna lösningar så kommer man ha lättare att hitta finansiering, det tror jag kommer att visa sig ännu mer i en lågkonjunktur framöver. Där är mitt budskap till fastighetssektorn att vill man ha tillgång till finansiering och gott om kapital, då ställs det också krav på att man är en del av lösningen på hållbarhetsutmaningen.

Per Bolund hänvisar till det snabbt växande miljöengagemanget som han tror kommer visa sig genom att fler också ställer miljökrav på bostäder och att det kommer finnas ett behov av sådana även under en sämre konjunktur.

Hur är det med möjligheterna att bygga mer hållbart i hela Sverige, förutsättningarna för att få lån till byggprojekt ser ju väldigt olika runt om i landet?

–Det är viktigt ur vår synvinkel att man kan bygga i hela landet, där ser vi att det statliga investeringsstödet gör stor skillnad men vi tittar även på om det går att ha bättre avskrivningsregler i de delar av vårt land där det är svårare att bygga. Det finns exempel på marknader i Sverige där byggkostnaderna är högre än priset man får ut. Där tror vi att det behövs ett större statligt ansvarstagande, avslutar Per Bolund.

Intervjun är tidigare publicerad i nyhetsbrevet Hållbart Samhällsbyggande, som ges ut av Miljö & Utveckling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.