Avgörande klimatarbete pågår men flytten av klimatmöte oroar

Nu är det dags att tala om den stora disruptiva förändringen till det bättre vad gäller klimatarbetet, menade Mattias Goldmann, hållbarhetschef Sweco, när han framträdde på Miljöstrategidagarna. Men att FN:s stora klimatmöte som skulle hållas i Chile flyttar till Madrid, inger oro.

Avgörande klimatarbete pågår men flytten av klimatmöte oroar
Mattias Goldmann berättade om avgörande upptrappning av klimatarbetet under Miljöstrategidagarna. Foto: Mattias Pauser

Den stora omsvängningen vad gäller klimatarbetet är äntligen på gång. Det har sagts förut, men när Mattias Goldmann framträdde under Miljöstrategidagarna 6 november berättade han att det är första gången han själv trott det.

– Det här är första gången som någon får höra mig säga, att det som sker nu är en ”game changer” för klimatet, sa han.

Bakslag

Han har ändå skålat för ett tidigare försök att få till en avgörande förändring, nämligen den svenska klimatlagen från år 2017.

– På min nyårsfest klingade vi i glasen för den nya svenska klimatlagen, berättade Mattias Goldmann.

Lagen ledde inte till den förväntade minskningen. Men miljöminister Isabella Lövin har tagit nya tag, och nu tror Mattias Goldmann att det äntligen blivit rätt, nämligen med det klimatpolitiska ramverket.

– Den 13 september beslutades att vi får den första svenska klimatfärdplanen, där det står att klimatmålen ska nås.  Det är det som är vägen framåt.

Pengarna flyttas

En annan avgörande förändring är att   pengarna flyttar på sig i stor skala. Europeiska investeringsbanken har till exempel deklarerat att den inte ska investera i fossilt alls. Och gröna obligationer har blivit det nya svarta.

– Förut gav man ut gröna obligationer för att få extra betalt. Nu köper man dem istället för att de ger mindre risk, jämfört med andra obligationer där det kan finnas fossilt.

Sol och vind vinner

Nästa stora omvälvande förändring han ser, är att ekonomin numera talar för sol- och vindkraft.

– När man säger att “jag vill ha en megawatt ny el” utan följdfrågor utom att det ska vara billigt, då får man sol och vind på 70 procent av världens marknader.

Inte bara Greta

Greta Thunberg nämndes förstås också. Hon är en del av en stor rörelse, som nu har blivit så omfattande att den också leder till politiska konsekvenser. Mattias Goldmann berättade om den belgiska ministern som tvingades avgå efter att ha avfärdat klimatstrejkerna med att det handlade om en internationell konspiration.

Även i USA finns signaler om att klimatet blivit en central politisk fråga.

– Republikanerna i USA säger att de nog klarar riksrätt, och sådant. Men de klarar inte att vinna nästa val om de upplevs som klimatskeptiker, berättade han.

En av bilderna han visade var en svart rubrik från en amerikansk tidning: ”Climate Change Could be an Electoral Time Bomb”.

Mattias Goldmann ansåg att effekterna av att landet lämnar Parisavtalet inte nödvändigtvis behöver bli dåliga. För de länder som vill satsa, och de är många, är nu fria att göra det. Och Ryssland har inte alls följt i USA:s spår, som befarat, till exempel.

Ingen svensk ledning

I det här stora som sker världen runt, är Sverige inte ett ledande land, enligt Mattias Goldmann. För våra satsningar handlar om våra mål. Det imponerar inte längre.

– Sverige har tagit täten och sagt att vi ska bli den permanenta världsutställningen; den globala help desken. Men omvärlden säger: ”vi vill inte vända oss till er på grund av tuffa mål, utan bara om ni också har tufft genomförande”.

Oro för flytt av klimatmöte

Möjligtvis kan den snabba förändring som världen står inför, bromsas ner av flytten av FN:s stora klimatmöte från Chile till Spanien. Förhandlarna kan nog klara flytten utan större påverkan, enligt Goldmann. Men för civilsamhället som driver på kan det ställa till problem när allt ändras i all hast.

– Vi som är civilsamhälle och som ska trycka på, får kanske inte ens plats i Madrid. Så golvet för klimatarbetet finns nog kvar, men bygget kan gå långsammare än vad vi skulle ha önskat, sa Mattias Goldmann.

Trafik åt fel håll

Och vad gäller trafiken, rullar det fortfarande i helt fel riktning.

– När vi sitter här under dagen, kommer ett par hundra fossilbilar säljas bara i Sverige. Transportsektorns omställning sker inte alls så snabbt som behövs.

Själv brukar han cykla men för dagen hade han valt kollektivtrafik.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.