Bilkörningen minskar kraftigt under pandemin

Transport En konsekvens av pandemin är att vi använder våra bilar i mindre utsträckning än tidigare. Under förra året minskade den genomsnittliga körsträckan per bil med 6 procent till 1 100 mil – den lägsta noteringen på 20 år, enligt statistik från Trafikanalys.

Bilkörningen minskar kraftigt under pandemin
Bilkörningen har minskat under pandemin. Foto: Stock Adobe.

Den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar var 6 282 miljoner mil under 2020, vilket också är 6 procent lägre än föregående år. Det är andra året i rad som den totala körsträckan för personbilar minskar.

Personbilarnas körsträckor mäts av besiktningsorganen vid det årliga besiktningstillfället. Det innebär visserligen att körning som gjorts under 2019 i viss mån räknas med även i 2020 års statistik.

Men enligt Maria Melkersson, statistiker på Trafikanalys, är pandemin ändå en viktig förklaring till den kraftiga nedgången.

– Trafikverket har på det statliga vägnätet uppmätt en minskning i total trafik med 8,9 procent under 2020. Detta är en exceptionell minskning i vägtrafik som vi har sett under pandemiåret 2020, vilket också reflekteras i fordonens körsträckor, säger hon.

Skillnad mellan ägare

Samtidigt skiljer sig körsträckan beroende på vem som äger bilen. Personbilar som ägs av privatpersoner kördes i genomsnitt 1060 mil och de som ägs av en juridisk person kördes i genomsnitt 1 222 mil.

Längst kör taxibilar med i genomsnitt 5 488 mil under 2020. Men även taxibilarnas medelkörsträckor minskade med 981 mil (-15 procent) jämfört med året innan.

Minskning för bussar

Det samma gäller bussarnas körsträckor som minskat med 9 procent. Det är framförallt charter-, turist- och flygbussar som haft en starkt reducerad trafik under 2020.

Däremot har lastbilarnas körsträckor legat på ungefär oförändrad nivå. De lätta lastbilarnas medelkörsträckor ökade med 2 procent, medan utvecklingen för tunga lastbilar var plus minus noll under 2020.

Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken inom området.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.