Bilkörningen minskar kraftigt under pandemin

Transport En konsekvens av pandemin är att vi använder våra bilar i mindre utsträckning än tidigare. Under förra året minskade den genomsnittliga körsträckan per bil med 6 procent till 1 100 mil – den lägsta noteringen på 20 år, enligt statistik från Trafikanalys.

Bilkörningen minskar kraftigt under pandemin
Bilkörningen har minskat under pandemin. Foto: Stock Adobe.

Den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar var 6 282 miljoner mil under 2020, vilket också är 6 procent lägre än föregående år. Det är andra året i rad som den totala körsträckan för personbilar minskar.

Personbilarnas körsträckor mäts av besiktningsorganen vid det årliga besiktningstillfället. Det innebär visserligen att körning som gjorts under 2019 i viss mån räknas med även i 2020 års statistik.

Men enligt Maria Melkersson, statistiker på Trafikanalys, är pandemin ändå en viktig förklaring till den kraftiga nedgången.

– Trafikverket har på det statliga vägnätet uppmätt en minskning i total trafik med 8,9 procent under 2020. Detta är en exceptionell minskning i vägtrafik som vi har sett under pandemiåret 2020, vilket också reflekteras i fordonens körsträckor, säger hon.

Skillnad mellan ägare

Samtidigt skiljer sig körsträckan beroende på vem som äger bilen. Personbilar som ägs av privatpersoner kördes i genomsnitt 1060 mil och de som ägs av en juridisk person kördes i genomsnitt 1 222 mil.

Längst kör taxibilar med i genomsnitt 5 488 mil under 2020. Men även taxibilarnas medelkörsträckor minskade med 981 mil (-15 procent) jämfört med året innan.

Minskning för bussar

Det samma gäller bussarnas körsträckor som minskat med 9 procent. Det är framförallt charter-, turist- och flygbussar som haft en starkt reducerad trafik under 2020.

Däremot har lastbilarnas körsträckor legat på ungefär oförändrad nivå. De lätta lastbilarnas medelkörsträckor ökade med 2 procent, medan utvecklingen för tunga lastbilar var plus minus noll under 2020.

Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken inom området.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.