Hon ska skapa opinion för klimatsmarta transporter

Karriär Maria Stenström, tidigare vd för Göteborgs stads parkeringsaktiebolag, blir ansvarig för mobilitet och beteendeförändringar vid 2030-sekretariatet. I rollen som opinionsbildare ska hon bidra i arbetet med omställningen till fossilfria resor och transporter med sikte på 70 procent minskade utsläpp från transportsektorn till 2030.

Hon ska skapa opinion för klimatsmarta transporter
Maria Stenström, ansvarig för mobilitet och beteendeförändringar, 2030-sekretariatet. Foto: Carina Gran.

Grattis till nya jobbet! Hur känns det?

– Tack, det känns fantastiskt spännande, utmanande och roligt. Just nu kan jag inte se en viktigare uppgift än att få arbeta tillsammans med våra partners och mina nya kollegor där vi alla drivs av samma mål, det vill säga att öka tempot och innovationsförmågan för att minska vår klimatpåverkan.

Vilken blir din roll på 2030-sekretariatet?

– Min roll är att arbeta med beteende- och mobilitetsfrågor. De tillhör de mest utmanande frågorna och kräver ett öppet sinne samt vilja och mod att utveckla och testa tillsammans. Samtidigt krävs ett stort fokus på människors liv och livssituation såväl i städer som på landsbygden.

Du har mer än 20 års erfarenhet av förändringsarbete inom energi- och transportsektorn. Vad tar du med dig till nya jobbet?

– Det jag lärt mig är att resultat skapas av människor – tekniken är ett redskap för förändring. Människor måste se ett högre syfte som man vill bidra till och se sin roll i detta. Det förutsätter i sin tur att vi har tillit till varandra och får möjlighet att ta egna initiativ och testa. I utvecklings- och innovationsprocessen måste också finnas acceptans för att det ibland kan bli fel. Om vi bara stödjer och motiverar varandra kommer det att hända fantastiska saker.

För att vi ska nå klimatmålet för transportsektorn till 2030 krävs omfattande beteendeförändringar. Vilket är ditt recept?

– Det korta svaret är att vi måste skapa lösningar som gör det enkelt och attraktivt för människor att göra andra val i vardagen. Men det enkla är också det svåra. Det kommer att kräva helt nya former för samarbeten och affärsutveckling som vi tidigare inte sett så mycket av och som inte minst digitaliseringen skapar förutsättningar för.

Har pandemin gjort det enklare eller svårare att åstadkomma förändringar i rätt riktning tycker du?

– Pandemin har visat att det går att ändra beteenden när vi måste och när det finns teknik som stödjer. Den har gjort att vi fått upp ögonen för att gamla sanningar inte alltid håller – att vi till exempel inte behöver vara fysiskt på kontoret varje dag för att klara våra arbetsuppgifter eller att vi kan handla på andra sätt. Nu gäller det att vi behåller och utvecklar det goda som pandemin fört med sig för vårt resande och våra transporter och tar med oss lärdomarna in i nästa utvecklingsfas.

Vilka beteendeförändringar har du själv gjort i ditt liv?

– Många fysiska möten har ersatts med digitala möten, gärna i form av ”walk-and-talk”. För mig har det varit viktigt att bibehålla kontakten med människor, men att hitta nya former i såväl arbets- som privatlivet. I familjen har vi också en mycket bättre planering för våra vardagsinköp. Vi äter nyttigare och är mer tillsammans hemma. Sammantaget har det bidragit till minskat resande.

2030-sekretariatet har bildats för att stötta den svenska omställningen av transportsektorn. Med över 60 partners arbetar sekretariatet brett med alla delar av transportsektorns omställning, från biodrivmedel till fordon till vårt resande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.