Uppsala korad till bästa cykelkommun

Transport Uppsala har för fjärde året i rad korats till Sveriges bästa cykelkommun. Satsningar på marknadsföring och förändrade beteenden var några av de faktorer som avgjorde.

Uppsala korad till bästa cykelkommun
Rickard Malmström (MP) och Daniel Fritz, trafikplanerare, framför Uppsalas cykelparkeringshus.

Kommunvelometern är Cykelfrämjandets nationella granskning av kommunernas arbete med cykelfrågor. Årets resultat visar att Uppsala får fortsatt höga poäng och vinner för fjärde året i rad.

– I Uppsala har cykeln alltid varit ett självklart färdmedel. Men att vi idag planerar vår infrastruktur utifrån att ännu fler ska välja cykeln är ganska nytt och det känns mycket bra att vi nu för fjärde året i rad får kvitto på att vi är på rätt väg, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden i en kommentar.

Cykelfrämjandets motivering

I år är det 10-årsjubileum för Uppsala i Kommunvelometern och för fjärde året i rad intar de återigen förstaplatsen med 80 poäng av 90 möjliga, vilket är 4 poäng mer än tvåan Lund. Jämfört med förra året tappar de 2 poäng inom infrastrukturinvesteringar, men för resterande områden erhåller de full pott. Det visar att Uppsala fortsätter satsa på att främja cykling inom alla områden. Störst skillnad mot de andra kommunerna ses inom informations- och marknadsföringsinvesteringar där Uppsala fortsätter satsa pengar på att synliggöra och uppmuntra till cykling och därmed får 20 poäng av 20 möjliga, vilket de är ensamma om att uppnå i årets Kommunvelometer.

– Vi hoppas att Uppsala kan inspirera andra kommuner i landet att våga lyfta cyklingen som en viktig åtgärd – både för folkhälsan och klimatet. Det är vårt mål med Kommunvelometern, säger Isabella Thöger, verksamhetschef på Cykelfrämjandet.

Enligt Daniel Fritz, trafikplanerare på Uppsala kommun, kommer resultatet ur en långsiktig satsning sedan tio år tillbaka, med politisk enighet och hårt jobb.

– Så det är inget självspelande piano, säger han.

Några av de åtgärder som Uppsala kommun gjort under året:

  • 4,8 miljoner kronor satsades på marknadsföring och beteendepåverkan för att få fler att välja cykel som transportmedel.
  • 4,1 kilometer ny cykelväg färdigställdes och 9,7 kilometer befintlig cykelväg rustades upp.
  • 34 korsningar byggdes om för att minska problem med dåligt anpassade kantstenar.
  • Bättre belysning installerades längs med 17 kilometer cykelväg.
  • Bygget av kommunens femte snabbcykelled Gränbyleden startade.
  • Införandet av cykelöverfarter fortsatte. I dagsläget har totalt 36 platser byggts om.
  • En stor del av cykelöverfarterna och cykelboxarna vid trafikljus har rödmarkerats för bättre synlighet.

Läs mer om Uppsalas cykelfrämjande arbete här.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.