Beslutet: Markägare får ersättning i väntan på skydd av skog

SKOG Nu står det klart att markägare kommer få ersättning i väntan på att områdesskydd bildas på deras mark. Det beslutar Naturvårdsverket genom att slå fast nya riktlinjer i samband med att uppdraget om att utreda väntansavtal redovisas till regeringen.

Beslutet: Markägare får ersättning i väntan på skydd av skog
Ersättningen uppgår till en fast schablonersättning. Foto: Adobe stock.

Från och med 2024 får markägare ersättning genom väntansavtal under tiden som ett områdesskydd bildas på deras mark. Väntansavtalet kan tillämpas för olika typer av formella områdesskydd, såsom biotopskyddsområde, naturreservat, nationalpark och naturvårdsavtal.

Väntansavtal är inte en permanent skyddsform, utan syftar till att underlätta bildandet av formellt skydd för ett område. Det kan vara en tidskrävande process som ibland tar flera år. En av anledningarna till detta är att förhandlingar om ersättning kan vara komplicerade och ofta involvera flera fastigheter samtidigt.

– Vi ser att väntansavtal underlättar för de markägare som vill bevara höga naturvärden genom formellt skydd och hoppas att möjligheten till ersättning under processen ska bidra till att fler lämnar in en intresseanmälan om formellt skydd, säger Ulrika Wahlström, projektledare för regeringsuppdraget, i en kommentar.

”Viktigt med dialog”

Enligt Naturvårdsverket är det viktigt att förankringsprocessen vid områdesskydd sker i god dialog med den som äger marken. Att myndigheterna strävar efter att vara lyhörda och hitta lämpliga avgränsningar och föreskrifter utifrån markägarens situation. 

– Naturreservat och biotopskyddsområde ska finnas för all framtid. Samtidigt som processen för att bilda områdesskydd ska vara effektiv och inte ta onödigt lång tid är det viktigt att arbetet sker i god dialog med den som äger marken, avslutar Ulrika Wahlström.

Ett väntansavtal är inte en bindande överenskommelse om att ett formellt skydd måste bildas; båda parter kan avbryta processen. Avtalet används för att reglera villkoren i det specifika området under tiden det tar att etablera skyddet och innebär att markägaren avstår från allt skogsbruk.

Väntansavtalet har en avtalstid på två år och ersättningen är en fast schablonersättning på 500 kronor per hektar produktiv skogsmark och år. De nya riktlinjerna kommer att träda i kraft den 1 januari 2024.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.