Återvinningsindustrierna vill se skarpare förslag om cirkulär ekonomi

Avfall Återvinningsindustrierna vill ha ett skarpare förslag kring cirkulär ekonomi än det som som EU-kommissionen presenterade i december.
– Vi vill se fler kraftfulla åtgärder för att öka efterfrågan på återvunna råvaror, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna.

I december presenterade EU-kommissionen sin nya handlingsplan för cirkulär ekonomi och förslag till revidering av sex avfallsdirektiv. Enligt Återvinningsindustrierna behöver förslaget skärpas.

– Det krävs en förändrad syn på avfallsmarknaden. Avfallslagstiftningen präglas fortfarande alltför mycket av att avfall ses som ett problem och inte som en resurs, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna.

Här är några av Återvinningsindustriernas förslag:

  • Inför åtgärder som ökar efterfrågan på återvunna råvaror, exempelvis skattelättnader.
  • Ställ krav på design för återvinning av produkter.
  • Sätt mål och inför åtgärder som leder till att återvinningen av kommersiellt avfall ökar.
  • Ersätt mål för kommunalt avfall med två separata mål; ett för hushållsavfall och ett för verksamhetsavfall. Först då kan återvinningsmålen följas upp på samma sätt i alla europeiska länder.
  • Inför krav på att återvinningsbart material sorteras ut ur avfall som ska förbrännas och deponeras.
  • Synliggör materialåtervinningens klimatnytta i EU-ländernas rapportering av växthusgasutsläpp.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.