Är Sverige redo för elbilen?

analys Först kom etanolbilarna, sedan blev biogasmackarna vanligare. Nu är elbilarna på gång att ta sig in på den svenska marknaden.

Är Sverige redo för elbilen?
Anette Tamm

I vintras knep en elbil första plats i Gröna bilisters årliga rankning av Miljöbästa bil. Både i kategorierna för privatpersoner och företagsbilar. Även på andra och tredje plats dominerade elbilarna. Själv börjar jag som flera andra i min omgivning att fundera på elbil som alternativ nästa gång jag ska byta bil.

Just nu pågår också flera satsningar i Sverige för att bygga ut infrastrukturen för elbilar. En av dem är projektet Great som ska sammankoppla Stockholm, Oslo, Malmö, Köpenhamn och Hamburg genom en ”grön korridor”, där man ska kunna transportera sig via att tanka förnybart. Det ska bland annat resultera i 30 nya laddstolpar längs E4 och E6 under de kommande tre åren.

Första elbilsmässan

I höst får Skandinavien också sin första elbilsmässa och i september meddelande Orust kommun att det nu går att snabbladda bilar i alla kommunens tätorter. Något är definitivt på väg att hända kring elbilen i Sverige, där introduktionen annars gått långsamt jämfört med exempelvis utvecklingen i Norge, där elbilen är en vanlig syn på gatorna.

De senaste tre åren har faktiskt antalet elfordon i trafik ökat stadigt även i Sverige – även om det fortfarande handlar om låga nivåer. Mellan 2013 och 2014 fördubblades antalet elbilar och under de senaste tre åren har antalet laddhybrider mångdubblats.

Viktig pusselbit

Elbilen är en viktig pusselbit om vi ska kunna nå regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta till 2030 och det är positivt att elbilarna på de svenska vägarna nu blir fler. Vilket bränsle vi har i tanken är en av de större strukturella frågor som måste lösas för att stoppa klimatförändringarna.

Om det blir biogas, el, vätgas eller något helt annat är kanske mindre viktigt, men andelen fordon som drivs med förnybara bränslen måste öka i mycket snabbare takt än idag. Idag står personbilarna för nära 75 procent av transportsektorns koldioxidutsläpp och den största delen av nybilsförsäljningen består fortfarande av dieselbilar. I slutet av förra året drevs 7 procent av alla personbilar i trafik av alternativa bränslen. 228 000 drevs på etanol, 43 000 var gasbilar och 43 000 var elhybrider. Bara 5 000 var rena elbilar.

Här har vi alla ett ansvar att välja bilar som går på förnybara bränslen nästa gång bensin- eller dieselbilen ska bytas ut – oavsett om det gäller bilarna på jobbet eller ett privat inköp.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.