8 ton mindre gifter tack vare smart upphandling

Stockholms läns landsting lyfts ofta fram som ett föredöme när det gäller att använda miljömusklerna vid upphandling. I landstingets fall handlar det om så stora volymer att varje miljömässigt eller socialt upphandlingskrav får både omfattande och påtagliga effekter.

– Genom landstingets upphandling avropas varor och tjänster för cirka sju miljarder kronor om året. Vi ställer miljökrav vid all upphandling och kraven omarbetas och skärpts kontinuerligt, berättade Charlotta Brask, miljöchef på M&U:s konferens iMorgon Grön tidigare i veckan.

Charlotta Brask underströk vikten av att välja ut några områden i taget. I Stockholms läns landsting har it och läkemedel fått särskild uppmärksamhet vid upphandling. Landstinget har 40 000 anställda, vilket innebär minst lika många stationära och bärbara datorer.

− Genom att skärpa upphandlingen av it-utrustning kommer vi vid årsskiftet 2014/2015 att ha minskat vår klimatpåverkan från datorer med hela 40 procent. Det innebär alltså konkret att vi minskat miljöbelastningen från farliga ämnen som bly, kadmium, kvicksilver, halogenerade flamskyddsmedel och PVC med 8 000 kilo.

Men det handlar inte bara om att skärpa kraven för upphandling. Minst lika viktigt är att skapa strukturer och rutiner för uppföljning.

– Vi följde upp it-upphandlingen genom att göra ett labbtest på våra datorer, och kollade så att de verkligen uppfyllde våra miljökrav. Stickprover är en mycket viktig del av kravställandet.

En annan viktig egenskap i upphandling är uthållighet. Det är inte helt ovanligt att miljöfarliga produkter, ofta tillverkade i oerhört stora volymer, kostar mer än miljövänligare alternativ.

I Stockholms läns landsting, där 20 000 invånare besöker en doktor under en enda dag, går det ofantligt många skyddshandskar. Länge har de skyddshandskar som använts innehållit PVC. Alternativet är handskar tillverkade i nitril, en syntetisk gummiblandning som som inte innehåller latexproteiner. Nitrilhandskarna var så klart 55 öre dyrare i inköp.

– Men vi gav oss inte. Vi köper ju så stora volymer att till slut sjönk priset. Med uthållighet kan marknaden påverkas. Det viktiga är att koncentrera miljöarbetet på några få områden i taget och att tänka ut system för uppföljning, så att arbetet går hela vägen.

Charlotta Brasks tips för framgångsrik upphandling:

• Samordna kunskap, struktur och resurser.

• Var noga med styrande dokument.

• Räkna långsiktigt på kostnader.

• Samarbeta, använd volymfördelar och låt flera aktörer dela på både kostnader och uppföljning.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.