77 forskare i samlad kritik mot Skogsstyrelsen

Aktuellt Skogsstyrelsen kan inte pausa inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Det menar 120 forskare och tjänstepersoner i ett gemensamt upprop till miljöminister Karolina Skog.

Skogsstyrelsen har beslutat att pausa inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. En nyckelbiotop är ett skogsområde med mycket höga naturvärden och i den här regionen finns stora sammanhängande områden med gammal skog.

Bör upphävas

Bakom uppropet som riktar skarp kritik mot Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist, står 120 personer, varav 77 är forskare. De kräver att myndigheten omedelbart upphäver sitt beslut att pausa inventeringen av nyckelbiotoper och att alla oskyddade skogar med höga naturvärden måste undantas från skogsbruk.

– Skogsstyrelsens beslut är oerhört frustrerande. Nu riskerar ett flertal oidentifierade skogar med höga naturvärden att avverkas eftersom frivilligheten inom skogsbruket inte fungerar tillfredsställande, säger Margareta Ihse, professor emerita i ekologisk geografi vid Stockholms universitet. Skogarna i nordvästra Sverige är unika i ett europeiskt perspektiv, enligt forskarna. Om det huggs ned skulle det också kunna leda till en ökad klimatpåverkan.

 

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.