nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ett av de viktigare resultaten från konferensen är att hoten mot haven nu har fått en ny internationell prioritet. FOTO: Foto: Ragnar Ness / IBL Bildbyrå/HaV

1 300 åtgärder för ett välmående hav

Över 1 300 löften om åtgärder för ett renare hav. Det blev resultatet av en FN-konferens i New York om situationen i världens hav som genomfördes i förra veckan.

  • Annons 1

Förra veckans FN-möte behandlade de stora och akuta problem som världens hav är drabbade av, där utfiskning, nedskräpning och försurning är några viktiga frågor. Detta var första gången som havsfrågan lyftes i sin helhet i FN:s generalförsamling. Ett av de viktigare resultaten från konferensen är att hoten mot haven nu har fått en ny internationell prioritet. Bland annat enades världens länder om deklarationen ”Call for Action” som bekräftar det politiska momentum som byggts upp för att rädda haven.

– Havsfrågorna har tagit steget från att vara ett område för havs- och fiskeexperter till att handla om allas vår överlevnad, inte minst för små ö-nationer och de minst utvecklade länderna. Äntligen börjar stuprörstänket som varit havens förbannelse att luckras upp, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

1 300 löften

Konferensen resulterade i över 1 300 löften om åtgärder för att skydda haven. Några av de mer anmärkningsvärda var Indonesiens löfte om att minska mängden marint skräp med 70 procent till 2025 och Gabons besked om att de avser etablera världens största marina reservat. Sverige bidrog med löften om 26 olika insatser, inklusive 50 miljoner kronor vardera till FN:s arbete mot illegalt fiske, respektive en ny fond för att stärka skyddet av havsmiljöer i utvecklingsländer.

Sverige och Fiji var ordförandeländer för konferensen. Nästa konferens kommer troligen att gå 2020 och Kenya och Portugal har aviserat att de gärna tar över stafettpinnen som värdnationer.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.