nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Satsning på klimat och hav i miljöbudgeten

Klimat och hav prioriteras i regeringens nya förstärkta miljöbudget. Även satsningar för framtida skötsel av rovdjur, tillämpningen av strandskyddet och regelförenklingar får en stor del av potten.

  • Annons 1

Miljöminister Anderas Carlgren kommenterar miljöbudgeten med att säga att vi i Sverige ska göra allt för att rädda klimatet och bli ett förgångsland i att köra de fordon och bo på det sätt som klimatet kräver.

Regeringen har i höstens budgetproposition ökat det totala anslaget för utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård med nästan 800 miljoner kronor jämfört med utfallet 2006, till fem miljarder kronor per år för 2009–2011.

Klimatförändringen är regeringens högst prioriterade miljöfråga och tilldelas totalt sju miljarder kronor. Pengar avsätts till satsningen på internationella klimatinvesteringar och för att satsa på åtgärder för att anpassa Sverige till ett förändrat klimat. Medel ska ges till att förbättra kunskapsunderlaget om ras- och skredrisker, förbättringar av den nationella höjddatabasen och till att länsstyrelserna kan få en samordnande roll i det regionala anpassningsarbetet.

Hav och miljöforskning

Havsmiljön är vid sidan av klimatet regeringens mest prioriterade miljöfråga. För att förbättra miljöerna i Östersjön och Västerhavet och hitta ett hållbart sätt att nyttja havet tilldelas anslaget för havsmiljö 655 miljoner kronor under åren 2009–2011. Anderas Carlgren säger att satsningarna innebär både långsiktiga åtgärder mot utsläppen och åtgärder som kan ge snabba resultat för haven.

Miljö blir också ett av tre huvudområden i regeringens forskningssatsning, där resurssnåla produktionslösningar, transportsystem och förnybara material ses som avgörande för att möta miljöutmaningar. Havmiljöforskningen får också ökat anslag.

Kommande proposition

Regeringens ambition är att förbättra och förenkla både regelverk och tillämpning av reglerna för plan- och bygglagstiftningen, pengar kommer bland annat att tillföras Boverket.

Under 2009 kommer regeringen lägga fram ett förslag till riksdagen om den framtida förvaltningen av rovdjur. Strandskyddet ska också utvecklas för att ge ett tydligare skydd i de områden där ett starkt tryck på exploatering finns.

Budgeten är alltså lagd och i december kommer regeringen med sin efterlängtade klimat- och energiproposition. Redan nu avslöjar de att de kommer att presentera ett nationellt mål för att minska utsläpp och riktlinjer för förändringar av miljö- och energiskatter som ska bidra till att Sveriges del av EUs klimat- och energipolitiska mål uppfylls. Att miljöbilspremien upphör tidigare än först beslutat lyfter upp frågan om skatteändringar för att öka miljöstyrningen.

Etiketter:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.