nr-logo

Hållbarhet i praktiken

grundvatten
Torka och vattenbrist har lett till att SGU nu ska uppdatera sina databaser. FOTO: Stock.xchng

Regeringen vill ha mer information om grundvatten

Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska förbättra kunskapen om Sveriges grundvatten. Det ska bland annat ske genom att fastighetsägare själva ska rapportera in sina brunnar.

  • Annons 1

Den torra sommaren och de låga grundvattennivåerna ligger bakom ett regeringsbeslut om att förbättra kunskapen om grundvattnet. Nu ska tre av SGU:s (Sveriges geologiska undersökningar) databaser uppdateras, enligt ett regeringsuppdrag. Det handlar om Vattentäktsarkivet, Grundvattennätet och Brunnsarkivet.

Läs mer: Forskare: Sverige måste kartlägga sinande drickvatten

SGU ska se till att fastighetsägare själva kan rapportera in uppgifter om brunnar till Brunnsarkivet, och komplettera befintlig information med uppgifter om till exempel kapacitet och uttagsmängd. SGU ska öka stödet till kommuner och länsstyrelser både inom vattenplanering och med underlag som ska hjälpa myndigheterna att svara på frågor om grundvattnet.

Fastighetsägarna viktig roll

Mycket av informationen som behövs hoppas alltså SGU och regeringen att fastighetsägarna ska bidra med.

– Den information vi får in hjälper oss att kunna förutse vilka områden som är sårbara för torka och vilka insatser som behövs för att undvika en allvarlig vattenbrist. Det kommer att vara värdefullt i SGU:s arbete med miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet”, säger Bo Thunholm, grundvattenexpert vid SGU, i ett pressmeddelande.

Uppdraget – som ska utföras i samarbete med Livsmedelsverket – ska slutrapporteras i februari nästa år.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.