nr-logo

Hållbarhet i praktiken

grundvatten
Torka och vattenbrist har lett till att SGU nu ska uppdatera sina databaser. FOTO: Stock.xchng

Regeringen vill ha mer information om grundvatten

Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska förbättra kunskapen om Sveriges grundvatten. Det ska bland annat ske genom att fastighetsägare själva ska rapportera in sina brunnar.

  • Annons 1

Den torra sommaren och de låga grundvattennivåerna ligger bakom ett regeringsbeslut om att förbättra kunskapen om grundvattnet. Nu ska tre av SGU:s (Sveriges geologiska undersökningar) databaser uppdateras, enligt ett regeringsuppdrag. Det handlar om Vattentäktsarkivet, Grundvattennätet och Brunnsarkivet.

Läs mer: Forskare: Sverige måste kartlägga sinande drickvatten

SGU ska se till att fastighetsägare själva kan rapportera in uppgifter om brunnar till Brunnsarkivet, och komplettera befintlig information med uppgifter om till exempel kapacitet och uttagsmängd. SGU ska öka stödet till kommuner och länsstyrelser både inom vattenplanering och med underlag som ska hjälpa myndigheterna att svara på frågor om grundvattnet.

Fastighetsägarna viktig roll

Mycket av informationen som behövs hoppas alltså SGU och regeringen att fastighetsägarna ska bidra med.

– Den information vi får in hjälper oss att kunna förutse vilka områden som är sårbara för torka och vilka insatser som behövs för att undvika en allvarlig vattenbrist. Det kommer att vara värdefullt i SGU:s arbete med miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet”, säger Bo Thunholm, grundvattenexpert vid SGU, i ett pressmeddelande.

Uppdraget – som ska utföras i samarbete med Livsmedelsverket – ska slutrapporteras i februari nästa år.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.