Effekterna av EU:s vattendirektiv har stannat av

Vatten Klimatförändringen ändrar spelplanen för Europas vattendrag. Det konstaterar forskare som nu ser att den positiva utvecklingen av de insatsers som gjorts för att förbättra miljöerna i europeiska vattendrag har stannat av.

Effekterna av EU:s vattendirektiv har stannat av
Seine, Frankrike. Foto: Adobe Stock

Europas ökade arbete med rening av avloppsvatten och restaurering av vattenmiljöer har de senaste decennierna förbättrat miljöerna i Europas vattendrag. Men nu har den positiva trenden avstannat. Det visar en studie som analyserat data från vattendrag i hela Europa. En slutsats som dras är att klimatförändringarna kommer att göra det svårare att behålla god miljö i Europas vattendrag.

– Vi står inför ett stort skifte med förändrade ekologiska förutsättningar chansen att uppnå återhämtning till ursprungliga tillstånd blir minimal. Klimatförändringarna ändrar spelplanen för vattenförvaltningen och innebär att vi kommer behöva arbeta på nya sätt och tvingas att göra tuffa avvägningar mellan olika intressen, menar forskaren David Angeler vid SLU i en kommentar till studien.

Krävs nytänkande

SLU-forskaren Lenka Kuglerová, som varit delaktig i studien berättar att de långa tidsserier som använts i studien ger en unik inblick i den europeiska vattenförvaltningens effekter och vad det EU:s vattendirektiv betytt för utvecklingen.

– Resultaten är en tydlig indikation på att det sätt vi förbättrar och skyddar våra vatten måste ses över på nytt, säger Lenka Kuglerová vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som medverkar i studien.

Ett sätt att tänka nytt är enligt studien att ta större geografiska grepp som täcker in de kopplingar som finns i naturen. EU:s vattendirektiv trädde i kraft år 2000 för att skydda alla former av vatten i Europa. I studien ingick 90 svenska vattendrag och samlad information från 1816 europeiska vattendrag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.