Webbtjänst för gröna byggherrar

För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns nu en ny sökbar webbsida med goda exempel. Här kan entreprenörer själva redovisa byggprojekt med låg energianvändning.

Fler och fler vill bygga energisnålt. Lågan, en organisation som vill stimulera till energieffektiv ombyggnad, lanserar därför en webbtjänst som samlar kunskap och länkar till aktörer som deltagit i byggprojekt med låg energianvändning. Ambitionen är att marknaden för energieffektivisering ska stärkas genom en löpande kartläggning av vilka aktörer som jobbar aktivt med frågan.

– Låganbygg kommer att underlätta erfarenhetsutbytet både för beställare och leverantörer och öka kunskapen om produkter och tjänster som i förlängningen ska leda till fler affärer i byggbranschen, säger Per Åhman vid Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

Mer info

www.laganbygg.se

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.