nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Under torsdagen presenterade regeringen sin infrastrukturproposition för åren 2018-2029. FOTO: Regeringen

Infrastrukturplanen: Storsatsning på järnväg

En kraftig höjning till underhållet till järnvägen och en satsning på höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är områden som regeringen vill prioritera i den infrastrukturplan som ska gälla för åren 2018-2029.

  • Annons 1

Under torsdagen presenterade regeringen sin infrastrukturproposition för åren 2018-2029. En av de större satsningarna berör underhållet av den eftersatta järnvägen. Det statliga anslaget till järnvägsunderhåll kommer att öka. Mellan 2016-2018 handlar det om 1,34 miljarder årligen.

– Behoven är enorma, dagligen hör jag om tåg som inte kommer i tid på grund av växelfel och spårfel. Vi vill öka robustheten i systemet. Idag går stora resurser till avhjälpande underhåll, vilket är dyrt och ineffektivt. Vi vill istället jobba förebyggande, kommenterade infrastrukturminister Anna Johansson under pressträffen på torsdagen.

Fram till 2019 vill regeringen lägga 850 miljoner kronor på underhållsåtgärder som främjar kollektivtrafik i landsbygden.

– Transportpolitiken är central för att göra Sverige till ett fossilfritt välfärdsland. Vi vill bygga en infrastruktur som gör att människor ska kunna bo ute i landet och pendla dit jobben finns, sade klimatminister Isabella Lövin.

Höghastighetståg

Regeringen vill också satsa på höghastighetståg för att knyta samman Stockholm, Göteborg och Malmö. Målet är att gynna regional utveckling, men också att flytta över resande från flyg till tåg. Den första sträckan som ska byggas är den så kallade Ostlänken mellan Linköping och Järna, med byggstart under 2017. Resten av utbyggnaden ska ske etappvis, i den takt som ekonomin tillåter. Totalt handlar det om en satsning på cirka 230 miljarder kronor.

Pengapotten för satsningar på infrastruktur ska enligt regeringens öka med 100 miljarder mellan 2018- 2029, jämfört med nu gällande plan. Totalt handlar det om en budget på 622,5 miljarder kronor.

Förslagen i infrastrukturpropositionen kommer att kunna genomföras inom ordinarie budget. Det blir alltså inga skattehöjningar för att finansiera detta, meddelar infrastrukturministern. Infrastrukturpropositionen ska nu behandlas av riksdagen. Efter detta kommer Trafikverket att få i uppgift att planera upp hur denna ska genomföras i praktiken.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.