Så ska utsläppen från bensin och diesel minska

Trafik & Transport I framtiden kommer det att finnas krav på bränsletillverkare att minska utsläppen från de drivmedel de levererar på svenska marknaden. Det föreslår flera myndigheter i en gemensam rapport.

Så ska utsläppen från bensin och diesel minska
Skånetrafiken

Rapporten innehåller förslag över hur långsiktiga styrmedel bör utformas för att driva på en omställning mot en fossilfri transportsektor och är en del i ett regeringsuppdrag kring att ta fram en strategisk plan för detta.

Enligt myndigheterna måste regelverket utformas så att det styr mot minskade utsläpp. Det ska finnas krav på företag att minska utsläppen från de drivmedel som de levererar på svenska marknaden. Det ska ske genom en reduktionsplikt som inledningsvis fokuserar på separata kvoter för bensin och diesel. Man vill också ställa kvalitetskrav på bensin och diesel.

Biodrivmedel undantas

Myndigheterna vill också stödja höginblandade biodrivmedel, genom att ge bränslet fortsatt skattebefrielse. De ska heller inte ingå i reduktionsplikten. Osäkerhet kring stadsstödsgodkännande för biodrivmedel från EU gör det svårt att veta vilka regler som kommer att gälla för bränslet framöver. Därför vill myndigheterna ha en egen utredning om hur man från Sveriges sida kan utforma långsiktiga styrmedel som kan ersätta dagens skattebefrielse för biodrivmedel.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.