-->

Vi kommer aldrig att kunna mäta oss till mindre utsläpp

Krönika Dåliga redovisningsmetoder gör det svårt att räkna på klimatutsläppen på ett tillfredställande och holistiskt sätt. Vi kan inte räkna oss till mindre klimatutsläpp utan måste radikalt förändra de processer vi verkar i, skriver Robin Rushdi Al-Saléhi, grundare av Vakansa.

Vi kommer aldrig att kunna mäta oss till mindre utsläpp
Vi kan inte mäta oss ur klimatkrisen, skriver Robin Rushdi Al-Saléhi. Illustration:StockAdobe
Robin Rushdi Al-Saléhi. Foto: IHUS

Som hållbarhetschef var en av mina viktigaste uppgifter att göra verksamheten jag jobbade på klimatneutral. Klimatneutral för att verksamheten ska komma till den punkt att den inte längre bidrar till utsläpp av växthusgaser, både när det kommer till direkta och indirekta utsläpp. Ett första steg för att kunna vända den idag negativa klimatpåverkan vi har på planeten, till att i framtiden bli klimatpositiv. En framtid där samhällsstrukturerna helt enkelt suger upp mer växthusgaser än vad de släpper ut.

Fakta

Krönika

Detta är opinionsmaterial. De åsikter som framförs är skribentens egna.

Problemet med detta arbete är att det tar ifrån oss hållbarhetsfolk väldigt mycket tid och energi, samtidigt som målet är näst intill omöjligt att uppnå.

För dåliga redovisningsmetoder

Idag har exempelvis fastighetsbranschen, som jag är verksam inom, samt våra indirekta och direkta parter i värdekedjan alldeles för dåliga redovisningsmetoder för att kunna mäta utsläppen på ett tillräckligt tillfredställande och holistiskt sätt. Ett arbete som dessutom kantas av klimatkonsulter som tar mycket betalt, men ändå kräver att vi ansvariga för hållbarheten tar fram allt underlag.

Efter att ha försökt nå ut och höra hur andra gjort, bestämde jag mig för att räkna på underlaget och redovisa utsläppen själv.

Stolt över mitt arbete smög sig en annan insikt in: Även om det är en nyttig övning för att få ett hum om hur utsläppsmängderna ser ut, så var det även ett fullständigt onödigt arbete av följande skäl. Det uppdagas nämligen hela tiden uppdaterade utsläppssiffror där olika delar av värdekedjan lyckas ta fram ny statistik över sina utsläpp eller reviderat befintliga sådana.

Vi måste förändra processerna

Den sorgliga insikten som jag kom fram till är att vi inom hållbarhetssfären helt enkelt inte kan räkna oss till mindre utsläpp utan vi måste radikalt förändra de processer vi verkar inom från att vara linjära till att bli cirkulära, nu.

För den globala uppvärmningen är ju ett resultat av förändringar föranledd av mänsklig aktivitet i jordens olika sfärer, i det lokala och regionala. För att stoppa den måste vi stoppa exploatering som sker av människor, djur och natur i när och fjärran. Det är inte utsläppen vi ska fokusera på, utan exploateringen som genererar utsläppen i produktionsleden.

Sluta att investera i det fossila

Det finns bara en utväg här för oss som hållbarhetskollektiv. Vi måste se till att företagen och organisationerna, som vi jobbar för, slutar att investera och slutar att ta emot investeringar från de som fortfarande försöker rädda det fossila och det exploaterande linjära tidevarvet. Inte sitta och försöka räkna på utsläpp och hålla på med osäkra klimatkompenseringsåtgärder.

Det är dags att ta slagordet ”keep it in the ground” till sin spets och överhuvudtaget sluta ta upp mer ändliga resurser från naturen och använda de vi redan tagit upp de senaste 200 åren, under industrialismen (de resurser som inte redan förbränts eller deponerats).

Var effektiv – och rättvis

Det finns, rent teoretiskt, mer än tillräckligt med resurser att använda för att hela mänskligheten ska kunna få en hög levnadsstandard utifrån ett resursperspektiv. Det handlar ”bara” om att utnyttja resurserna så effektivt som möjligt och börja fördela dem.

Det är vad framtidens omställningsarbete måste handla om för att den ska bli både klimatpositiv och socialt rättvis.

– Robin Rushdi Al-Saléhi, Grundare av Vakansa – en plattform för samnyttjande av byggnader och lokaler

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.