Krönika: Det behövs en global Lex Preem

krönika Näringslivets egna beslut om att lägga ned eller stoppa fossilprojekt räcker inte. Det behövs ett globalt stoppdatum för utvinning och försäljning av fossila bränslen. Det skriver Mikael Karlsson, KTH, i en krönika.

Krönika: Det behövs en global Lex Preem
Mikael Karlsson. Foto: Peter Knutson

Så valde Preem på egen hand att skrota planerna på ett nytt fossilt raffinaderi. ”Helt och hållet på kommersiella grunder”, sa vd Magnus Heimburg i media, och hänvisade till pandemin. Nu ska förnybar produktion byggas ut istället.

Fakta

Krönika

Detta är opinionsmaterial. De åsikter som framförs är skribentens egna.

Det är viktigt att marknaden säger nej till fossilt och ja till förnybart. Preems plan var en klimatmässig flopp. Men varför pandemin idag skulle påverka lönsamheten för fossilt eller förnybart i framtiden förklarades inte. Rimligen var långsiktiga trender mer avgörande.

Förväntat

De syns i uppgifter om fossilkraft på nedgång och vindkraft på uppgång i tider av vikande energiefterfrågan. Och i beskeden från Polen om stopp för kolgruvor i Polen senast 2049, och från Kina om att utsläppen ska minska senast vid 2030. Det var förväntat att Preem skulle ta intryck av sådana förändringar i omvärlden.

Det var också förväntat att Preem skulle spela ner politiken som förklaringsfaktor

Det var också förväntat att Preem skulle spela ner politiken som förklaringsfaktor, givet den prestige som företaget lagt i fossilt tänkande. Likväl finns en politisk realitet med reduktionsplikt, miljöskatter och investeringar.

Budget med krav på bränsleleverantörer

Regeringens budget förtydligade kraven på bränsleleverantörer att fram till 2030 stegvis minska utsläppen av växthusgaser. Det påverkade viljan inom Preem att jätteinvestera i motsatsen. Och uppgifter i media visade att Preem hade svårt att betala koldioxid- och energiskatt, vilket också minskade den fossila lusten. Parallellt innehöll budgeten ökat stöd för en utveckling bort från fossil energi.

Men sker nu inte samma investering på annat håll, och smutsigare? De som sökt grönmåla Preem har ju hävdat det. Knappast. Något konkret sådant har aldrig visats och om den globala fossilmarknaden viker rejält så vore investeringar olönsamma även på andra håll. Att anläggningar i Sverige alltid är bäst är heller inte givet. Och grönmålarnas argumentation innebär att all miljöfarlig industri borde ligga i Sverige och att inget land bör gå före i miljöpolitiken. Men då skulle Trump sätta ribban.

Föregångar har stor betydelse

Det senare vore förödande. Erfarenhet och forskning visar vikten av föregångare på miljöområdet, både i politiken och näringslivet. Därför var det viktigt att regeringen – efter initiativ och press från framförallt Naturskyddsföreningen – valde att pröva om Preems fossilprojekt kunde tillåtas.

Det pressade Preem och skickade signaler till företag och politiker, i både Sverige och EU. Hur regeringen hade beslutat vet ingen men utan prövningen hade Preem kanske hunnit realisera sina planer.

Skärp miljöbalken

För att hindra liknande otidsenliga investeringsplaner behöver miljöbalken skärpas och helst förbjuda nya stora fossilprojekt. Likartade regler behövs inom EU och internationellt. Trots nya besked från såväl Preem som Polen och Kina så räcker det inte.

Klimatmålen om uppvärmning behöver preciseras som utsläppsmål, som omräknas till stoppdatum för utvinning och försäljning av fossilbränslen. Då skulle politik och marknad samspela än bättre. Det behövs en global Lex Preem.

– Mikael Karlsson, KTH

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste