Parul Sharma: Indien har banat väg för en högerextrem klimatmardröm

Krönika Det är dags att öppna ögonen för vad som sker i Indien. Landet går inte längre att i blindo behandla som en ”tillväxtmarknad”. Krav måste ställas, skriver Parul Sharma.

Parul Sharma: Indien har banat väg för en högerextrem klimatmardröm
Parul Sharma. Foto: Mikael Sjöberg

I juli i år blockerade den indiska regeringen hemsidorna för Friday’s for Future (FFF), Let India Breathe och There is No Earth B.

Fakta

Krönika

Detta är opinionsmaterial. De åsikter som framförs är skribentens egna.

FFF fick en notis från cyberbrottsenheten i Delhi som informerade gruppen om att deras hemsida behandlas som ett brott enligt lagen mot terrorism och lagen mot olaglig verksamhet. Notisen menade att FFF har skildrat ”stötande innehåll med en olaglig verksamhet eller terroristhandlingar, som är farliga för Indiens fred, lugn och suveränitet” och föreskrev därför att hemsidan ska blockeras.

Detta ledde till oerhörda demonstrationer och protester genom sociala media och ledde till en märklig pudel från den indiska polisen som hävdade att notisen skickats ut av misstag och var ett skrivfel, ”a clerical error”. Många hävdar att pudeln skedde på grund av FFF:s starka kopplingar till Greta Thunberg och internationell media. FFF:s sida har öppnats igen, men inte övriga sidor.

Hemlig rapport läcktes

Indien hamnade redan 2017 på listan som ett av de ”dödligaste länderna för miljöaktivister”. Enligt en rapport från ”Defenders of the Earth” lyftes Indien fram som landet där mord, ökade hot, inklusive sexuellt våld mot mark- och miljöaktivister, förutsågs bli vardag.

Regeringen tog fram en ”konfidentiell rapport” år 2014. Rapporten hade utarbetats av Indiens underrättelsetjänst och delar av rapporten läcktes till media. Grupper som Greenpeace Indien, antikärnkraft-rörelsen och oberoende aktivister som betecknades som ”anti-nationalistiska” och anklagades för att ”negativt påverka Indiens BNP-tillväxt” på grund av deras motstånd mot storskaliga industriella projekt. Rapporten gjorde också det oroväckande påståendet att dessa medborgargrupper och individer hade minskat Indiens BNP med 2-3 procent.

Attacker är vardag

Den indiska regeringen har genomfört en serie förändringar för att spä ut miljö- och skogslagstiftningen inom områdena ekologi och klimat utan offentligt samråd eller inblick. Detta har i huvudsak gått ut på att göra miljöcertifieringar och tillstånd enklare att erhålla för storskaliga industriprojekt. Detta har grovt underminerat rättigheterna för direkt skogsberoende samhällen och öppnat skogar för privata aktörer, indiska och utländska, under åren.

Samtidigt har en kriminalisering av dissens och attacker mot miljöförsvarare blivit vardag i världens största demokrati.

Övervakningskultur drabbar även media

Allt fler människorätts- och miljöorganisationer rapporterar om slutna, snudd på underjordiska, möten för att undvika regeringens övervakning och plötsliga besök från polisen. För miljöorganisationer blir det allt svårare att verka mot klimatförändringarna, då premiärminister Modi tydligt understrukit att dessa frågor inte rör Indien.

Modis mycket starka övervakningskultur tar sin form genom olika angrepp. Indisk media straffas och belönas dagligen av regeringen. Times of India, The Hindu och The Telegraph är några av de största tidningarna i landet som fick sin statliga annonsering frysta direkt efter att man rapporterat kritiskt om regeringens försök till och genomförande av ultranationalistiska reformer.

Mänsklig aktivitet hotar unik miljö

En ny studie från forskare från Zoological Society of London (ZSL), Imperial College London och University of Oxford beskriver effekterna av det ökande mänskliga avtrycket på regioner som står för ”stora koncentrationer av evolutionärt distinkta och hotade arter (Evolutionarily Distinct and Globally Endangered, EDGE)”.

Forskarna varnar skarpt för att bergskedjan västra Ghats – som löper parallellt med Indiens västkust – tyngs av ”ojämförliga nivåer” av mänsklig aktivitet som hotar mer än 50 miljarder år av unik evolutionär historia.

Den svåra vattenfrågan

Vidare är vattenfrågan är en nyckelutmaning i Sydasien och Indien. Regionen är en av de mest tätbefolkade och klimatkänsliga delarna i världen och har världens snabbast växande regionala ekonomi och den största andelen fattiga människor. Med 23,7 procent av den globala befolkningen, men enbart 4,6 procent av världens förnybara vattenresurser, är förvaltningen av vatten en viktig utvecklingsutmaning för att upprätthålla tillväxt, försörjning och resiliens.

Klimatförändringarna kommer att förvärra denna utmaning. De kommer att påverka och påverkar redan i olika takt vattenförsörjning, efterfrågan och vattenkvalitet, och förvärrar extrema hydrologiska händelser som översvämningar och torka. 2010-talet var det varmaste i Indien, och indiska forskare är eniga om att detta är effekterna av en global uppvärmning, men vetenskaplig information om klimatförändringarna berör knappt regeringen.

Omvärlden måste börja ifrågasätta

Indien har banat vägen för en nära förestående högerextrem klimatmardröm där omvärlden måste börja ifrågasätta Indiens riktning på allvar. Indien kan inte längre i blindo ses som en tillväxtmarknad utan att klimatmässiga hänsyn tas och krav ställs!

– Parul Sharma
Människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.