Vattenfall skärper sitt utsläppsminskningsmål

Klimat Det statliga energiföretaget Vattenfall skärper sitt mål för utsläppsminskning. Tidigare låg målsättningen i linje med Parisavtalets tvågradersmålet men nu ska bolaget jobba mot 1,5-gradersmålet istället.

Vattenfall skärper sitt utsläppsminskningsmål
Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden ligger i Åsele kommun, ungefär 20 kilometer norr om Fredrika. Foto: Vattenfall

Fakta

Vattenfalls nya utsläppsminskningsmål

  • Minska utsläppsintensiteten i egna verksamheten (Scope 1+2) med över 77 % fram till 2030 jämfört med 2017 (SBTi-godkänt)
  • Minska absoluta utsläpp från användning av sålda produkter (Scope 3) med 33 % fram till 2030 jämfört med 2017 (SBTi-godkänt)
  • Nå nollnettoutsläpp fram till 2040
Källa: Vattenfall

Under 2020 nådde Vattenfall sitt mål för utsläppsminskning som då var satt utifrån Parisavtalets tvågradersmål. Det var 10 år tidigare än vad företaget hade trott.

– Vi lyckades nå vårt SBTi-mål om 2 grader redan 2020 genom att minska de absoluta koldioxidutsläppen med nästan 40 % jämfört med 2017, säger Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Skärper målsättningen ytterligare

Därför har Vattenfall nu bestämt sig för att minska sin målsättning ytterligare. Företaget kommer att vidta ytterligare åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med 1,5-gradersscenariot, det mest ambitiösa scenariot från Parisavtalet.

– Det innebär att vi ska minska vår utsläppsintensitet med över 77 % från 2017 till 2030. Vi förbinder oss också att uppnå nollnettoutsläpp fram till 2040 i hela vår värdekedja, säger Anna Borg.

Kolet måste bort

För att nå de skärpta målen har Vattenfall satt upp en rad delmål på vägen. Till exempel ska energibolaget fasa ut kolet från all verksamhet genom att ställa om de två sista koleldade värmeverken till att i stället drivas av en kombination av biomassa, värmepumpar, kraft-till-värme och naturgas.

– Utfasningen av kolet är nästa etapp i vår färd mot att minska koldioxidutsläppen. Vi har gått från över 22 miljoner ton koldioxid 2017 till ungefär 12 miljoner ton 2020. Dessa nya investeringar ger oss en flexibel och framtidssäkrad anläggningsportfölj som ska minska utsläppen till under 6 miljoner ton 2030 och bidra till att vår verksamhet ska nå målet om nollnettoutsläpp 2040, säger Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall.

Fyra gånger mer vind- och solenergi behövs

Bolaget ska även stötta partners och samhälle att elektrifiera industriprocesser, bland annat för stål, cement, tunga transporter och kemiindustrin, så att utsläppen kan minskas även utanför den egna värdekedjan. Det kommer även behövas fyra gånger mer vind- och solkraftsenergi till nätet jämfört med vad Vattenfall nu har i drift.

Fakta

Det här är SBTi

  • SBTi är ett gemensamt initiativ mellan CDP1, FN:s Global Compact, WRI2 och världsnaturfonden (WWF).
  • Samarbetet erbjuder en metodik som specificerar i hur hög grad och hur snabbt företag måste minska sina utsläpp av växthusgaser för att kunna nå målen i Parisavtalet.
  • Framförallt handlar det om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader över förindustriell nivå och fortsätta insatserna för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.
Källa: Vattenfall

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.