nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Svensk Glasåtervinning kopplar upp 6000 containrar för att effektivisera transporterna. FOTO: FTI

Uppkopplad återvinning ger klimatsmarta transporter

Svensk Glasåtervinning vässar sitt klimatarbete genom att koppla upp 6000 glascontainrar. Det är ett av Sveriges största Internet of Things-projekt och ger både smartare transporter och mindre utsläpp av koldioxid.

  • Annons 1

De glasåtervinningscontainrar, som finns i hela landet, töms både för ofta och för sällan. Det leder till negativa konsekvenser för miljö och ekonomi, eller till nedskräpning och klagomål från allmänheten.

Den nya lösningen är ett molnbaserat system för att mäta fyllnadsgraden i containrarna. Det gör det möjligt för entreprenörerna att överge gamla tömningsscheman och istället tömma vid rätt tillfälle. Förutom stora ekonomiska besparingar bidrar lösningen också till miljöbesparingar i form av minskade koldioxidutsläpp.

Totalt kommer mer än 6000 containrar att kopplas upp. Leveranser påbörjades i juni i år och cirka 1200 containrar kommer vara uppkopplade innan årets slut. Det innebär att detta är ett av Sveriges största Internet of Things-projekt i dagsläget.

Mätning med ultraljud

Med hjälp av en transponder och en ultraljudsmätare som fästs i taket på återvinningscontainrarna kontrolleras nivån i behållaren två gånger per dygn. Informationen skickas sedan via mobilnätet till servrar i molnet. Där finns den tillgänglig för entreprenörerna som sköter tömningen.

– Den här smarta återvinningslösningen passar perfekt in i Svensk Glasåtervinnings synsätt. Den kommer att vara till stor hjälp för våra entreprenörer som kommer att kunna optimera sina tömningar av containrar, bli mer kostnadseffektiva och samtidigt bidra till ett klimatsmart samhälle, säger Peter Trimmel, Inköp och Marknadschef på Svensk Glasåtervinning.

Den uppkopplade lösningen är framtagen av Adage, en leverantör av RFID-lösningar, Radio Frequency Identification, en teknik som utnyttjar radiovågor för att överföra information, i samarbete med Telenor Connexion, en global leverantör av Internet of Things-lösningar.

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.