Ungdomarnas krav: ”Stockholm+50 måste bli en vändpunkt”

Stockholm+50 Ungdomarna ska spela en nyckelroll i Stockholm+50. Det har Sveriges regering deklarerat inför FN:s miljötoppmöte. Nu är det upp till bevis, menar ungdomsrepresentanten Tova Lindqvist.
– Nu hoppas vi att Sveriges regering agerar ledarskap, och inte endast talar om ledarskap, säger hon.

Ungdomarnas krav: ”Stockholm+50 måste bli en vändpunkt”
Tova Lindqvist, hoppas att världens ledare tar ungdomarnas krav på allvar. Foto: LSU/Unep

50 år efter FN:s första miljökonferens i Stockholm ägde rum, inleds nu högnivå-mötet Stockholm+50 där Sverige står som värd tillsammans med Kenya.

Inför mötet har den svenska regeringen varit tydliga med att det är ungdomarna som ska ta plats och visa vägen. Därför är det inte bara världens ledande miljöministrar som är på plats i Stockholm, utan även ungdomar som mobiliserat sig från världens alla hörn för att delta i samtalen.

Kritiserar regeringen

Tova Lindqvist, policyutvecklare för ungas klimatengagemang vid LSU- Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, hade dock önskat att fler unga personer var på plats.

– Inför mötet upplever vi inte riktigt att regeringen har tagit oss på allvar, samtidigt som de uttalat sig om att unga är deras prioritet. Det har gått trögt i processerna, vi har inte fått de resurser vi behövt och det har varit dålig information. Ett tydligt exempel är att ungdomsdelegaterna har haft jättesvårt att få visum för att komma hit. Där hade vi önskat att regeringen kunde hjälpa till med att snabba på och underlätta den processen, säger Tova Lindqvist.

”För oss unga är det på allvar”

Hon har haft en nyckelroll i att organisera och mobilisera ungdomarna i gruppen Stockholm+50 Youth Task Force, som lett processen att ta fram ett policydokument som ungdomarna ska presentera under högnivå-mötet.

– Regeringen säger att det här är ett firande. Men för oss unga är det på allvar och ett sanningens ögonblick. Stockholm+50 måste bli en vändpunkt, där våra beslutsfattare börjar ta oss på allvar och inte sviker oss i ytterligare 50 år, säger Tova Lindqvist.

Förberedelserna inför mötet har pågått i flera år och intensifieras det senaste året. Det policydokument som Tova Lindqvist hjälpt till att ta fram har haft en central roll i arbetet.

Hon berättar att dokumentet har mejslats fram genom globala, regionala och lokala konsultationer med ungdomar från hela världen. Därefter har alla åsikter transkriberats, sammanfattats och slutligen resulterat i en kravlista.

Hoppas på gehör från beslutsfattare

Ett av kraven är att införa en ny ekocidlag som ska kriminalisera storskalig miljöförstöring. Ett annat är att helt stoppa utvinningen av kol, gas och olja. Kraven handlar även om åtgärder för att bidra till ett ökat ungdomsengagemang samt en hållbar återhämtning efter coronapandemin.

– Det är väldigt viktigt att det inte blir ytterligare ett möte med Greenwashing och Youthwashing. Regeringen har sagt att vi ska vara en nyckelaktör. Nu hoppas vi att det blir så på riktigt och att de för en gångs skull faktiskt lyssnar på oss. För det är vår framtid som kommer att diskuteras, och vi måste få vara med att få bestämma hur den framtiden ska se ut, säger Tova Lindqvist.

”Ska göra allt i vår makt för att pusha på”

Samtidigt ser hon en risk att Stockholm+50 blir just ett sådant möte som hon fruktar.

– Tyvärr ser jag att det finns stor potential till det. Men vi ska göra allt i vår makt för att pusha på och driva på förändring. Inte minst för alla ungdomar som inte har möjlighet att närvara, säger hon.

Vad ska hända för att du ska lämna mötet och känna dig riktigt nöjd?

– Att det inte bara blir en uppläsning av våra krav och en show, utan att vi faktiskt blir lyssnade på och att våra krav implementeras i rekommendationerna för Stockholm+50. Men även att beslutsfattarna ska våga diskutera radikala åtaganden för att påskynda accelereringen mot en mer rättvis och hållbar framtid. Nu hoppas vi att Sveriges regering agerar ledarskap, och inte endast talar om ledarskap, säger Tova Lindqvist.

Läs ungdomarnas kravlista här. 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.