Tyskarna först med automatisk sopsortering

Den mesta avfallssorteringen i Sverige sker manuellt, vilket kan orsaka arbetssjukdomar på grund av exempelvis dålig hygien och ensidiga arbetsmoment. I Tyskland har man istället utvecklat en helautomatisk anläggning för sortering av förpackningar.

Källsortering av avfall måste kombineras med annan sortering för att få fram så rena avfallsfraktioner att de kan återvinnas. I Sverige görs den mesta finsorteringen för hand vid transportband. Det finns flera nackdelar med manuell sortering, bland annat dålig hygien, ensidiga arbetsmoment och besvärliga arbetsställningar, vilket kan orsaka olika arbetssjukdomar.

Flera fördelar

I Sverige finns ingen sorteringsteknik som kan ersätta det manuella arbetet. Eliana Alvarez de Davila på IVL Svenska Miljöinstitutet skriver i sin rapport Manuell och maskinell sortering av avfall, att det finns flera fördelar med en maskinell sortering. Förutom att de anställda slipper komma i direkt kontakt med avfallet ger en maskinell sortering både en mer effektiv sortering med renare fraktioner och lägre kostnader på sikt.

Tyskland var tidigt ute när det gäller producentansvar för olika produkter och har utvecklat världens första helautomatiska anläggning för sortering av förpackningar, SORTEC 3.0. Anläggningen, som togs i drift i slutet av 2000, kombinerar optisk sortering och mekaniska processer i en ny form. Det gör att sorteringen sker efter materialets egenskaper i stället för förpackningstyp.

Ingen paketlösning

Eftersom Tyskland har ett annat sätt att källsortera än Sverige går det inte att i Sverige bygga en exakt kopia av anläggningen i Tyskland. Eliana Alvarez de Davila tror att bristen på färdig paketlösning kan vara en förklaring till varför automatiseringen av avfallssortering går långsamt i Sverige. Hon tror att en annan faktor kan vara ett alltför svagt samarbete mellan materialbolagen. Dessutom är det många aktörer, som kommuner, materialbolag och reningsbolag, som tillsammans fattar beslut om hur avfallet ska sorteras. Eftersom dessa grupper har olika ansvarsområden och drivs av olika intressen kan det vara svårt för dem att enas.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.