Säkert inkapsla flygaska

När flygaska deponeras finns risk att farliga ämnen lakas ut. Men med Monofillmetoden minskar risken kraftigt, visar en undersökning.

Säkert inkapsla flygaska

Flygaska i en förbränningsanläggning innehåller de farliga ämnen man lyckats avskilja från rökgaserna, i första hand tungmetaller. Askan klassas som farligt avfall och måste tas om hand före deponering för att de farliga ämnena inte ska lakas ut till grundvattnet.

En lösning är att på något sätt solidifiera avfallet, vilket innebär att kapsla in det i ett bindemedel så att allt tillsammans bildar ett stenliknande material. Millfill, ett företag ägt av Cementa, har utvecklat ett specialbindemedel som i huvudsak består av anläggningscement och mald masugnsslagg. Materialet har i snart 15 år använts för att ta hand om flygaska från avfallsförbränningen i Högdalen i Stockholm.

– I vårt bindemedel har vi försökt efterlikna den uppbyggnad som finns i naturen så mycket som möjligt vad det gäller förhållandet mellan kalcium och kisel. Därför är materialet mycket långtidsstabilt, menar Lars Marcusson.

Nyligen genomförde Statens Geotekniska Institut en undersökning av det solidifierade materialet från Högdalenverket. Man har tagit material av olika ålder, från 1988 då man började använda Monofillmetoden och fram till idag.

– Undersökningen visade inga strukturförändringar i produkten, berättar Lars Marcusson. Utlakningstesterna visar att halterna av miljöfarliga ämnen är så låga att man oftast kraftigt underskrider dricksvattenkriterierna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.