Första verktyget för materialdeklaration av elektronik

Det svenska producentansvaret och kommande EU-direktiv gör att kravet ökar på elektronikindustrin att redovisa materialinnehållet i sina produkter. Därför har det nordiska elektronikprojektet GreenPack tagit fram ett företagsanpassat verktyg för materialdeklaration.

Första verktyget för materialdeklaration av elektronik

Sedan juli 2001 omfattas elektronikprodukter av lagen om producentansvar. Det innebär bland annat att producenterna ska kunna lämna uppgifter till återvinningsföretagen om innehållet i sina produkter. Detta ökar behovet av bra verktyg för att ta reda på materialinnehållet. Snart väntar dessutom nya EU-direktiv om förbud av vissa ämnen. Det innebär att producenterna behöver kunna ta reda på innehållet i komponenter som ska monteras i deras produkter.

Datorbaserat verktyg

Därför har det nordiska elektronik- och miljöprojektet GreenPack tagit fram ett verktyg för att materialdeklarera elektronikprodukter. Projektet har pågått sedan 2000 och drivs av IVF i Sverige tillsammans med motsvarande forskningsorganisationer i de övriga nordiska länderna.

– Verktyget är till nytta för alla i leverantörskedjan, men det är primärt utvecklat för de företag som sätter en produkt på marknaden, eftersom de behöver kunna informera kunder och återvinnare om innehållet i sina produkter, berättar Carl Gunnar Bergendahl på IVF Industriforskning och utveckling.

Med det datorbaserade verktyget skickar man en begäran via e-post till leverantörerna om att deklarera innehållet i komponenterna de levererar. Leverantörerna kan därefter lätt skicka vidare meddelandet till sina egna leverantörer.

– Leverantörerna deklarerar mängden av de olika material som ingår i komponenterna i en databas. I databasen finns en lista på alla i elektroniken förekommande ämnen, berättar Carl Gunnar Bergendahl.

Först i världen

I databasen kan tillverkaren av slutprodukten hämta uppgifter om vilka ämnen produkten innehåller totalt och i sina beståndsdelar.

I april i år presenterades verktyget öppet för första gången och under hösten ska diskussioner föras om hur verktyget ska göras tillgängligt för industrin.

Samtidigt pågår ett liknande europeiskt projekt, men det nordiska har kommit längst.

– Vi är först ut med ett användarvänligt verktyg som är anpassat för elektronikprodukter, säger Carl Gunnar Bergendahl.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.