Transparens stor utmaning för it-branschen

IT Det behövs en ökad transparens i leverantörsleden om it-branschen ska bli hållbar. Det framgår av en ny rapport som tagits fram av flera stora svenska företag.

Transparens stor utmaning för it-branschen
Adobe Stock

Idag är många it-företag transparenta i första ledet, men de stora hållbarhetsproblemen finns ofta längre ned i leverantörskedjan, hos underleverantörernas underleverantörer.

Att öka transparensen i leverantörskedjan är it-branschens viktigaste hållbarhetsfråga. Det framgår av rapporten Atea sustainability focus, som idag överlämnas till den globala branschorganisation som driver hållbarhetsfrågan i it-branschen, The responsible business alliance, RBA.

Bakom rapporten står it-företaget Atea som i samarbete med stora företag som Ikea, H&M, Alfa Laval, LKAB samt Malmö Stad pekat ut vilka områden den globala it-industrin behöver prioritera för en mer hållbar it-bransch. I researcharbetet ingår också en omfattande branschanalys och en undersökning där 250 it-köpare tillfrågats om branschens viktigaste utmaningar.

Måste rapportera

Men en ökad transparens kommer inte av sig själv. Ett gemensamt rapporteringssystem med KPI:er som täcker styrning samt miljö och sociala frågor, kan vara en lösning, enligt branschanalysen. KPI:erna ska då beröra hela produktionskedjan och företagen bör rapportera både sin positiva och negativa påverkan på miljö och samhälle. I rapporten rekommenderas att alla företag som är medlemmar i branschorganisationen The responsible business alliance, ska rapportera enligt samma system.

Avfallshantering

Förutom transparens har it-branschen ytterligare tre viktiga områden som de måste adressera.

Ett av dem är avfall. Varje år slängs 20-50 miljoner ton elektronik på tippen och elavfall är den snabbast växande kategorin avfall globalt.

It-branschen är också materialintensiv och produktion av elektronik kräver stora kvantiteter av sällsynta metaller och mineraler och även enorma mängder vatten och energi.

Det sista problemet som företagen bakom rapporten vill lyfta är korruption. Enligt organisationen World Economic Forum står korruption och mutor för omkring fem procent av den årliga globala BNP:n.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.