Regeringen ökar insatserna för skydd av pollinerare

Miljöarbete Antalet pollinerande insekter i naturen minskar drastiskt i Sverige, vilket får konsekvenser för jordbruket, trädgårdsnäringen och den biologiska mångfalden. Därför ger regeringen i uppdrag till Naturvårdsverket att utreda den negativa utvecklingen.

Regeringen ökar insatserna för skydd av pollinerare
Pixabay

20 procent av de svenska fjärilar som har bedömts av Artdatabanken är rödlistade. 27 procent av de bedömda stekelarterna, där bin och humlor ingår, i Sverige är rödlistade. I Europa har nästan 40 procent av de vilda bina och 30 procent av fjärilarna minskande populationer.

– Allt pekar på att en stor del av de arter som vi människor och naturen är beroende av inte mår bra. Det är en oerhört allvarlig utveckling som vi både kan och måste vända, säger miljöminister Karolina Skog.

Ska föreslå kostnadseffektiva insatser

Naturvårdsverket får i uppdrag att sammanställa vilka insatser som görs i Sverige för att motverka nedgången för vilda pollinerande insekter. De ska också föreslå kostnadseffektiva insatser som kan vända utvecklingen.

– Det pågår satsningar idag som underlättar för pollinatörerna, men det görs inte tillräckligt. Naturvårdsverkets förslag ska kunna vägleda regeringen, myndigheter, företag och privatpersoner i vad som mer behöver göras, säger Karolina Skog.

Inom ramen för uppdraget ska Naturvårdsverket ta in synpunkter från Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Kemikalieinspektionen, SLU och andra berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 16 april 2018.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.