-->

Svårt att enas om standard för socialt ansvar

Social hållbarhet Senaste standarden för socialt ansvar, visselblåsarstandarden Iso 37002, har blivit populär. Men den stora standarden för socialt ansvarstagande, Iso 26000, möter fortfarande motstånd. Tio år efter att den klubbades är det svårt att driva igenom en välbehövlig uppdatering.

Svårt att enas om standard för socialt ansvar
Iso 26000 var svår att enas om – och blev endast vägledande. Foto: StockAdobe

Standarden för visselblåsande har mött stort intresse. Den ska hjälpa organisationer att arbeta systematiskt med visselblåsare, för att få information som annars inte nått fram. Det kan gälla information om korruption och trakasserier.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Standarden röstades igenom utan större motstånd, berättar Tina Bohlin, projektledare hos Sis, Svenska institutet för standarder. Nu när Iso 37002 snart är färdig att användas är det också många som visar intresse för den.

– Många vill vara med i arbetet, berättar Tina Bohlin.

Iso 26000 svår att enas om

Annat var det när den övergripande standarden för socialt ansvarstagande, Iso 26000, skulle godkännas för ett decennium sedan. Den föregicks av åratal av diskussioner. Tusentals kommentarer vällde in från hela världen. Standarden var så kontroversiell att ledningen för Internationella standardiseringsorganet själv ledde arbetet med hjälp av en arbetsgrupp, istället för en kommitté vilket annars är det vanliga.

– Att få fram den var det största arbetet, med flest deltagare, som någonsin gjorts inom Iso, säger Tina Bohlin.

Standard för socialt ansvar krävde massivt arbete

450 experter deltog, tillsammans med 40 organisationer. Arbetet tog fem år. Orsaken till att det blev så många diskussioner, tror hon beror på att många inblandade oroade sig för hur deras egna länder skulle drabbas av kraven på mänskliga rättigheter, barnarbete och så vidare.

Svårigheten att få igenom standarden, kan nu också vara ett hinder när standarden behöver revideras. Sis här i Sverige vill, liksom flera motsvarande organisationer i andra länder, till exempel att standarden ska hänvisa till FN:s dokument Agenda 2030. Skrivningar som handlar om uppdaterade krav som FN:s konvention för barnarbete behöver också läggas till.

Börjar bli gammal

Dessutom börjar standarden bli gammal och gås igenom av det skälet. Men det blev ändå nej vid omröstningen om en revidering.

– Det var enorma diskussioner. Jag var sekreterare för arbetet då och såg att det var starka krafter som försökte påverka medlemmarna, berättar hon.

Stridigheterna har också lett till att Iso 26000 är vad hon benämner hemlös, vilket innebär att det inte finns någon internationell kommitté som har ansvar för att den revideras med tiden. Sis i Sverige har försökt få till en internationell kommitté, men förslaget röstades ner. Nu försöker den franska systerorganisationen göra samma sak. Deras förslag har ännu inte röstats ner.

Endast vägledande

Standarden har också begränsats till att vara vägledande. Ingen kan kräva certifiering och revidering, av till exempel leverantörer, för att säkra hur de arbetar för att hindra kränkningar av mänskliga rättigheter.

– Man var väl rädd för att den då helt nya standarden skulle få så stort gehör och påverka möjligheten att exportera varor och tjänster. Därför var många emot att göra den till en kravstandard, som skulle kunna leda till krav vid upphandling.

Standarden för hållbar upphandling, Iso 20400, är för övrigt en annan standard som inte har någon hemvist i en kommitté.

Andra standarder enklare att få fram

Fakta

Internationella standarder om socialt ansvarstagande

SS-ISO 20121. Ledningssystem för hållbarhet vid evenemang, med krav.

SS-ISO 20400. Hållbar upphandling, vägledning

SS-ISO 26000. Vägledning för socialt ansvarstagande.

ISO 37000, Organisationers ledning och styrning, vägledning. Arbete pågår.

SS-ISO 37001. Ledningssystem mot mutor – både krav och vägledning

ISO 37002. Ledningssystem för visselblåsning, vägledning. Ska vara färdig nästa sommar

SS-ISO 37101. Hållbar utveckling i kommuner och regioner, ett ledningssystem. Krav.

SS-ISO 45001. Ledningssystem för arbetsmiljö, både krav och vägledning.

Efterföljande standardisering av socialt ansvar har inte mött lika stort motstånd. Arbetet med den vägledande standarden Iso 37000, för styrning av företag och andra organisationer, pågår utan några större kontroverser.

Till saken hör också att i den engelskspråkiga standardvärlden används begreppet ”social responsibility” för standarden, även om ekonomiska och miljömässiga aspekter. Begreppet blir ofta missförstått när det översätts till svenska, och kallas socialt ansvar. En förändring som Tina Bohlin hoppas på är att det svenska namnet för Iso 26000 ska använda begreppet samhällsansvar framöver, för att spegla att det handlar om något bredare än vad socialt ansvar normalt betyder här.

All standardisering handlar om socialt ansvar

Fakta

Två svenska standarder

SIS-SP 2 och SIS-SP 3. Socialt ansvarstagande, systematisk egendeklaration.

SS- 854000. Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner. Revideras just nu.

Hennes kollega Björn Nilsson anser att all standardisering handlar om socialt ansvar i den bredare betydelsen. Han tar exemplet standardisering av en provningsmetod för hjälmar, som han själv arbetar med.

– Vi ska ju lösa samhällsproblem och skapa samhällsnytta. Med den nya provningsmetoden kommer vi att spara liv, för den gör att hjälmarna blir säkrare. Alla standarder har hållbarhet i sig, säger han.

 

 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.