Striden äntligen slut: Nordkalk ger upp Bunge

Juridik & Politik Efter 14 år har det gamla miljöärendet nått sitt slut. Nu står det klart att Nordkalk inte kommer bryta kalksten i Natura 2000-området Ojnareskogen på Gotland.

Striden äntligen slut: Nordkalk ger upp Bunge
Wikipedia

Den 1 april 2019 sa högsta domstolen nej till ett prövningstillstånd, vilket innebar att Mark- och miljööverdomstolens nekande dom från den 11 september 2018 vann laga kraft. Bolaget Nordkalk får inte bryta kalksten i Natura 2000 utpekandet i Bunge.

Nu meddelar Nordkalk att de inte kommer driva den rättsliga processen vidare till Europadomstolen i Strasbourg. Det innebär att Ojnareskogen är räddad.

– Processen att få tillstånd i Bunge har knutit upp omfattande resurser under väldigt lång tid. Nordkalk behöver nu fokusera på den befintliga verksamheten och koncentrera investeringarna där möjligheterna för framtiden är som bäst, kommenterar Paul Gustavsson, Nordkalks CEO.

Kostsam process

Nordkalk menar att de inte vill dra processen vidare till Europadomstolen då de troligen skulle få ett nej där. De menar att en sådan process är svår att överblicka och riskerar att bli både långdragen och kostsam.

Ärendet har mött kritik från många håll. EU-kommissionen kritiserade år 2015 den föregående svenska regeringen för hur de hanterat kalkbrytningen på Gotland. De menade att Mark- och miljödomstolen struntade i Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Havs- och vattenmyndighetens invändningar mot att bryta kalk i området.

Polisinsats i Ojnareskogen. FOTO: Wikipedia

Häftiga protester på Gotland

Under årens lopp har många protesterat för att rädda Gotlands största vildmarksområde, som även innefattar sjön Bästeträsk – en viktig del i Gotlands dricksvattenförsörjning.

2012 kedjade bland annat tio Greenpeaceaktivister fast sig i skogsmaskinerna som var tänkta att börja skövla bort växtligheten för att bygga kalkbrottet.

Ojnareskogen, med sina drygt 60 rödlistade arter får nu stå orört.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.