Stort intresse för standardisering av cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi Svenska standardiseringsorganet Sis har bildat en kommitté för cirkulär ekonomi. Den ska följa arbetet internationellt och föra fram svenska synpunkter. Intresset för arbetet är stort, enligt Laura Linnala, Sis.

Stort intresse för standardisering av cirkulär ekonomi
StockAdobe

Standardiseringen av den cirkulära ekonomin har inletts av den internationella standardiseringsorganisationen Iso. Intresset är stort världen runt.

– Första mötet hos globala Iso hade fler än hundra deltagare, berättar Laura Linnala, projektledare för miljö och konsumtion hos den svenska standardiseringsorganisationen Sis.

Ska följa arbetet i de fyra globala grupperna

I våras bildades även en kommitté för cirkulär ekonomi hos Sis. Den ska bland annat följa arbetet i de fyra globala arbetsgrupper bildades tidigare, och som ska arbeta med ta fram standard inom området. Den svenska kommittén ska också påverka och föra fram synpunkter från svenska intressen. Sverige har också medlemmar i två av de internationella arbetsgrupperna.

– Men vi på Sis lägger oss inte i vilken riktning det tar, utan det är våra medlemmar som sätter agendan, säger Laura Linnala.

Vill se fler medlemmar

Deltagarna i kommittén kommer från branschorganisationer som Jernkontoret, myndigheter som Kemikalieinspektionen, forskningsorganisationer som Linköpings universitet och Rise, liksom företag som Tarkett. Men de kan bli fler.

– Vi ser gärna att kompetensen breddas i den svenska kommittén, så alla är välkomna att ansöka om att få vara med. Bred samverkan behövs, säger Laura Linnala.

Även miljöorganisationer är välkomna.

– Det är bra om alla synpunkter representeras, säger Laura Linnala.

Måste definiera cirkulär ekonomi

Det första steget, både i Sverige och internationellt, är att diskutera hur den cirkulära ekonomin ska definieras. Det finns över hundra definitioner och det gäller att komma överens om vilken som ska gälla.

– Cirkulär ekonomi handlar om att vi ska minska uttaget av naturresurser, öka effektiviteten och se avfall som en resurs.

Gäller helt standardområde

Det ska kopplas till ett större perspektiv inom hållbarhet, som bland annat handlar om hur vi ska uppnå Parismålen för klimatet.

– Det är nu vi är startgroparna och det är alltså nu man ska passa på att vara med och påverka. Det här kommer att bli stort, säger Laura Linnala.

Det handlar inte om ett utveckla en enstaka standard, utan ett helt standardområde. Kommittén heter SIS/TK 616.

Läs mer: Cirkulär ekonomi eller cirkulär utopi

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.