Parul Sharma ordförande för Amnesty Sverige

mänskliga rättigheter När människorättsjuristen Parul Sharma valdes till ordförande för Amnesty i Sverige var det som att komma hem. Hon har tidigare varit ordförande för regeringens Agenda-2030-delegation och även Sverigechef för Greenpeace. Nu vill hon bland annat se mer samverkan mellan miljörörelsen och dem som arbetar med mänskliga rättigheter.

Parul Sharma ordförande för Amnesty Sverige
Parul Sharma.

Parul Sharma, som arbetat med både mänskliga rättigheter och miljö, valdes till ny ordförande på Amnesty Sveriges årsmöte 3 oktober. Hon har tidigare varit Sverigechef för Greenpeace.

– Amnesty är som att komma hem medan Greenpeace är den där attraktiva grannen som en vill lära känna, metaforiskt alltså. För mig går det inte att separera miljö, klimat och människorättsfrågor, säger hon till Miljö & Utveckling.

För egen del arbetar hon redan med frågorna tillsammans.

– Vad gäller mitt yrkesliv, arbetar jag dagligen med miljö och människorättsliga frågor kopplat till näringslivet och det offentliga Sverige, och mer och mer med klimaträttvisefrågor i Sydasien.

Håll ihop!

Hon anser att samarbete mellan dem som arbetar med de olika frågorna är viktigt.

– Just nu står vi inför så hisnande stora miljöutmaningar, att de är svåra att greppa. Men jag upplever att det är viktigare än någonsin att människorätts- och klimatrörelsen håller ihop. Vi har ett momentum här som kanske inte kommer tillbaka, säger hon.

För Amnestys del hoppas hon att organisationen ska ta ännu större plats.

– Detta är en tid då Amnesty behöver synas, växa, ta en större plats och höras alltmer. Jag upplever att jag går in som ordförande i en tid som för Sverige och världen är avgörande utifrån ett människorättsligt perspektiv.

Hoppade av Agenda-2030

Hon har också en bakgrund hos Agenda-2030-delegationen, som ordförande, med ansvar för alla hållbarhetsfrågor. Men där tyckte hon att det blev för mycket samverkan med företag. Så därför avsade hon sig uppdraget.

Parul Sharma är också regionchef för klimaträttvisefrågor i Sydasien för organisationen Peoples’ Vigilance Committee on Human Rights Asia. I 20 år har hon dessutom drivit en rörelse för flickors rättigheter i Indien, där även  vattentillgång och sanitet finns med.

 

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.