Standardisering underlättar uppföljning av miljödata

Miljöarbete Just nu pågår ett pilotprojekt för att ta fram ett smart sätt att skicka miljödata från en lastbil direkt till uppdragsgivarens uppföljningssystem. Syftet är att förenkla uppföljningen av miljödata från vägtransporter.

Standardisering underlättar uppföljning av miljödata

Det kan vara svårt att få en tillförlitlig bild av hur stor miljöpåverkan en vägtransport har. Företag använder egna metoder för uppföljning, som ofta består av manuella registreringar i efterhand.

Söker lösning

Just nu pågår ett pilotprojekt för att hitta en standard som kan lösa problemet. Målsättningen är att använda standarder för att kunna digitalisera och automatisera överföring av miljödata mellan flera aktörer i kedjan. Tanken är att man ska kunna skicka miljödata hela vägen från en lastbil eller arbetsmaskin till de uppföljningssystem som åkeriet eller uppdragsgivaren använder. På så vis kan man förenkla uppföljningen av miljödata, oberoende av vilka system som företag använder.

Pilotprojektet har initierats av organisationen Beast, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, som har drygt 100 företag och branschorganisationer som medlemmar.

– Allt oftare ställs krav på att följa upp drivmedelsförbrukning och utsläpp vid leveranser, men det har hittills varit svårt eftersom det inte har funnits en praxis för miljörapportering. Nu ser vi ut att ha löst det problemet, säger Peter Fredholm, vd i Beast. 

Automatisk uppföljning

Sveriges Åkeriföretag, Volvo Lastvagnar, Scania, Hogia och Bellmans Åkeri och Entreprenad har arbetat med projektet under våren. 

 – Pilotprojektet visar att våra kunder nu kan få en korrekt och effektiv miljöredovisning per order, helt automatiskt, vilket kommer att frigöra tid och resurser som de istället kan lägga på att driva sina verksamheter, säger Lars Tingström, chef på Hogia Logistics, som utvecklat lösningen.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.