nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Enligt Skatteverket finns det risk för skattefel när allt fler får en inkomst inom delningsekonomin. Ett stort ansvar ligger på privatpersoner som måste göra rätt när de deklarerar. FOTO: Jeanette Andersson

Skatteutmaningar i delningsekonomins fotspår

Digitaliseringen har gjort det möjligt att dela på varor och tjänster mellan privatpersoner på ett helt annat sätt än tidigare. Effektivt ur ett resursperspektiv, men när marknaden exploderar finns det en del oklarheter att reda ut. Enligt Skatteverket ligger ett stort ansvar på privatpersoner som måste göra rätt när de deklarerar.

  • Annons 1

Digitaliseringen i kombination med den ekonomiska krisen i Sydeuropa och Usa har inneburit att delandet mellan privatpersoner tagit fart på allvar. Själva essensen i delningsekonomin är att få tillgång utan att behöva äga genom att man delar resurser som har låg nyttjande grad antingen gratis eller mot en slant i utbyte. Det handlar om tjänster som underlättar delande av bilar, bostäder, verktyg och andra prylar. Även inom näringslivet ökar intresset bland både entreprenörer och riskkapitalister.

Risk för skattefel

Skatteverket har precis genomfört en kartläggning som analyserar hur delningsekonomin påverkar skattesystemet. Här konstaterar man att det finns risk för skattefel eftersom del flesta transaktioner inom delningsekonomin kräver att privatpersoner själva uppger sina inkomster i deklarationen.

– Brist på kontrolluppgifter påverkar vår kontroll och gör att risken för skattefel ökar. Finns bolagen bakom plattformen utomlands kan det ytterligare försvåra möjligheten för Skatteverket att hämta in rätt uppgifter, säger Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare på Skatteverket och ansvarig för rapporten som är den första av två.

I oktober ska Skatteverket redovisa nästa rapport. Fram till dess ska de ha genomfört flera kontroller för att ta reda på om det föreligger fel och fusk, eller inte.

Stort ansvar på privatpersoner

Enligt Skatteverket gör dagens regler att privatpersoner nästan får samma ansvar att redovisa skatter och avgifter som enskilda näringsidkare. En privatperson kan exempelvis under vissa omständigheter bli skyldig att redovisa moms och hålla bokföring, även om verksamheten i sig inte uppfyller kraven för näringsverksamhet.

I rapporten lyfter man därför fram flera åtgärder som bidrar till att underlätta för medborgare och företagare att göra rätt.

– Vi vill bland annat skapa möjlighet för bolagen bakom plattformarna att elektroniskt överföra kontrolluppgifter, oavsett om bolagen är utländska eller svenska. Av den anledningen har myndigheten också påbörjat en dialog med aktörer inom delningsekonomin, säger Rebecca Filis.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.

Gretaeffekten del av större trend

Hos SAS använder hållbarhetschefen ordet roligt om det stora intresset för klimat som följt av IPCC:s rapport och klimataktivisten Greta Thunbergs inlägg i debatten. Men minskat flygande och ökad efterfrågan för biobränsle bygger på beslut som fattats tidigare än så, enligt fyra företag som påverkas på olika sätt av klimatdebatten.